projekt rozporządzenia co to jest
Jak leczyć Projekt rozporządzenia MF w sprawie OC dla lekarzy? Czym jest wykonawczych w kwestii.

Czy przydatne?

Definicja Projekt rozporządzenia MF w sprawie OC dla lekarzy

Co oznacza PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MF W SPRAWIE OC DLA LEKARZY: Ministerstwo Finansów opublikowało projekt regulaminów wykonawczych w kwestii obowiązkowego ubezpieczenia
lekarzy. Lekarze dentyści będą musieli wykupić polisę z sumą gwarantowaną wynoszącą 46 500 euro. Na szczęście, jeżeli ktoś wykupił polisę dobrowolną nie musi kupować kolejnej obowiązkowej.
Zgodnie z
rozporządzenia w kwestii obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, objęte ubezpieczeniem OC lekarzy są szkody wyrządzone w następstwie
działania albo zaniechania tego działania poprzez lekarza, przy wykonywaniu czynności
zawodowych. Ubezpieczenie to nie obejmuje skutków opierających na uszkodzeniu
albo zniszczeniu mienia, zapłaceniu kar umownych. Nie ubezpiecza także od szkód stworzonych w wyniku
działań wojennych, rozruchów, zamieszek i aktów terroru.
Ubezpieczenie
OC powinno być wykupione nie póĽniej niż w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia czynności zawodowych.
Istotna
wiadomością jest także min. suma ubezpieczenia. Od niej liczona jest
kwota jaka musi zapłacić doktor przy wykupieniu polisy. W razie lekarza
dentysty suma gwarancyjna wynosi 46 500 euro. W razie lekarzy innych
specjalności suma ta sięga aż 100 tys. euro. Zatem oni będą płacić powyżej
podwójnie wyższe kwoty za ubezpieczenie. – Konsekwencje błędów popełnionych poprzez
lekarzy różnych specjalizacji mogą mieć rożną konsekwencję więc zasadne
wydawało się zróżnicowanie sum gwarancyjnych – czytamy w ministerialnym
uzasadnieniu projektu.
Ważną
regulacją jest ustalenie dnia, od którego lekarze muszą być ubezpieczeni. Z
ustawy o izbach lekarskich wynikało, iż wymóg ten powinien być spełniony od
1 stycznia. Jednak brak stosownego rozporządzenia uniemożliwił wykupienie odpowiednich
polis (nie wiadomo było jakie będą sumy gwarantowane). Dlatego dniem od kiedy
lekarze muszą być ubezpieczeni jest dzień, gdzie zaczęło obowiązywać rozporządzenie
ministra finansów. Zatem lekarze nie mogą być karani za to, iż nie wykupili
polis przed 1 stycznia.
A
co z tymi lekarzami, którzy wykupili polisy dobrowolne? jeżeli umowa została
zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, to ubezpieczenie obligatoryjne
można wykupić w ostatnim dniu obowiązywania polisy dobrowolnej

Stomatolog Pozbyć Się Odpadów - Ale Jak?:
Dentysta powstaje rocznie ponad 100 kg odpadów musi być opracowany przez właściciele gabinetu (ZOZ, praktyka) program gospodarki odpadami. Dodatkowo musi być on zatwierdzony przez odpowiednie urzędy rejonowe projekt rozporządzenia mf w sprawie oc dla lekarzy.
Stomatolog Polski Dentysta W Wielkiej Brytanii:
Dentysta polskiego stomatologa, który chce pracować w swoim zawodzie w Zjednoczonym Królestwie jest rejestracja w Izbie Dentystycznej General Dental Council (GDC). Odmiennie jego praktyki zostaną potraktowane projekt rozporządzenia mf w sprawie oc dla lekarzy.
Stomatolog Prawidłowa Konserwacja Końcówki:
Dentysta serwisowego – taka min. liczba (to kropelka wody) wystarczy, by końcówkę stomatologiczną uznać za poprawnie nasmarowaną. Czy to możliwe? Tak, jeśli mechanizm konserwacji nie będzie polegał jedynie na projekt rozporządzenia mf w sprawie oc dla lekarzy.
Stomatolog Pamiętajmy O Rozliczeniu Za Rok 2011:
Dentysta roku należy złożyć kolekcja z tytułu opłat środowiskowych, do 15 marca należy przedłożyć zaświadczenie o odpadach, a do 28 lutego PIT roczny dla pracowników. kolekcja opłat środowiskowych do projekt rozporządzenia mf w sprawie oc dla lekarzy.
Stomatolog Prawa Pacjenta Muszą Być Wywieszone W Gabinecie:
Dentysta pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazuje właścicielom gabinetów i ZOZ-ów opublikowanie praw pacjenta w poczekali gabinetu lekarskiego. Na naszej stronie www.nowygabinet.pl opublikowaliśmy tablice projekt rozporządzenia mf w sprawie oc dla lekarzy.

Czym jest Projekt rozporządzenia MF w znaczenie w Słownik dentystyczny P .

  • Dodano:
  • Autor: