Astma oskrzelowa co to jest
Co to jest, że Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.

Czy przydatne?

Definicja Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie w słowniku

Co to jest Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie: Przewarzająca część wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu astmy oskrzelowej wymaga stosowania w dwóch dawkach dobowych. Pirośluzan flutikazonu to nowy glikokortykosteroid wziewny o długim czasie działania charakteryzujący się większym powinowactwem i dłuższym utrzymywaniem się w tkankach układu oddechowego.

Celem randomizowanego badania kontrolowanego placebo z dwukrotnie ślepą próbą przeprowadzonego poprzez naukowców z University of Manchester, Ogromna Brytania, była ocena skuteczności i bezpieczeństwa pirośluzanu flutikazonu w dawce 200mcg albo 400mcg na dzień przyjmowanej rano albo wieczorem w porównaniu z dawką 200mcg służącą dwa razy na dzień. Badanie trwało 8 tygodni.Do badania zakwalifikowano blisko 550 chorych na astmę oskrzelową, których podzielono na 5 grup badanych przyjmujących pirośluzan flutikazonu w odpowiednich schematach. Grupę kontrolną stanowiło 101 pacjentów przyjmujących placebo. Wyniki pracy wykazały, iż w każdej z grup badanych doszło do istotnej poprawy w dziedzinie parametru pierwszosekundowej natężonej objętości wydechowej (FEV1) w porównaniu z placebo (p<0.05) (przyrost musiał obejmować przynajmniej ≥200ml w relacji do placebo). Co istotne, ((przyrost parametru FEV1 w ekipie przyjmującej flutikazon w jednorazowej dawce 400mcg przyjmowanej wieczorem był porównywalny ze wzrostem FEV1 w u chorych stosujących flutikazon w dawce 200mcg dwa razy na dzień. W ekipie przyjmującej 400mcg flutikazonu rano (((przyrost FEF1 był nieco mniejszy. Z kolei podawanie flutikazonu w jednorazowej dawce 200mcg na dobę zarówno rano, jak i wieczorem nie zwiększyło istotnie parametru FEV1.Autorzy pracy zwracają uwagę, iż pirośluzan flutikazonu był dobrze tolerowany, częstość występowania efektów ubocznych w ekipach przyjmujących substancję czynną w każdym ze schematów była na niskim poziomie porównywalnym do ekipy z placebo. W kliku sytuacjach wystąpiła grzybica j. ustnej. Jednak u trzech chorych doszło do rozwoju obrzęków i konieczności wycofania z badania (każdy sytuacja wystąpił w odrębnych ekipach badanych). Wśród najczęstszych efektów ubocznych autorzy wymieniają: bóle głowy, infekcje górnych dróg oddechowych, ból okolic jamy nosowo-gardłowej, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, jak także stan zapalny w zatokach. W ekipie z placebo częstość powyższych objawów niepożądanych była podobna. Należy zaznaczyć, iż pirośluzan flutikazony nie wpłynął na stężenie kortyzolu w moczu w porównaniu z placebo. Skuteczność jednej dawki pirośluzanu flutikazonu wynika z jego aktywności utrzymującą się poprzez 24 godziny po podaniu. Zdaniem autorów preparat pirośluzanu flutikazonu daje sposobność wykorzystania w jednej dawce na dzień w leczeniu astmy oskrzelowej. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21977941 Respir Res. 2011 Oct 6;12:132.Efficacy in asthma of once-daily treatment with fluticasone furoate: a randomized, placebo-controlled trial
Objawy Aplikacja SMPT W Reumatologii - Bliżej Pacjenta I Lekarza. Zmiany Funkcjonowania Systemu (Cz. 2):
Przyczyny artykułu omówione zostały zmiany dotyczące procesu kwalifikacji pacjentów do programów i wybrane zmiany powiązane z monitorowaniem leczenia. Poniżej przedstawione zostaną istotne zmiany powiązane z astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Akcyza: Można Byłoby Kupić Więcej Karetek Za Unijne Pieniądze, Ale... Nie Można:
Przyczyny na wymianę wielu ambulansów, trzeba ją maksymalnie zastosować... Do końca 2015 r., w ramach unijnych środków, za 188 mln zł kupionych zostanie około 600 ambulansów. Trafią do 107 jednostek astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Algorytm Leczenia Cukrzycy Typu 2 Wg Zaleceń PTD - Jak Go Realizować? (Wideo):
Przyczyny Karnafel Uzyskiwane metaboliczne wyrównanie cukrzycy w Polsce mierzone poziomem hemoglobiny glikowanej wynosi średnio 8,07 procent (wg badania PolDiab). Przewarzająca część pacjentów jest astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Ankieta NFZ: Koszty Stacji Dializ Bardzo Zróżnicowane:
Przyczyny gorącym tematem medialnym dotyczącym ochrony zdrowia są problemy na jakie napotkało w tym roku kontraktowanie dializoterapii. Prawie połowa stacji nadal nie ma podpisanych kontraktów. Gdyż astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Agresywny Pacjent W Szpitalu Ogólnym: Kiedy Personel Może Użyć Przymusu Bezpośredniego?:
Przyczyny pacjentów można spotkać w każdym szpitalu, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, iż są oni największym problemem lecznic psychiatrycznych. W razie tych ostatnich prawo klarownie wskazuje jak poskromić astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.

Czym jest Astma oskrzelowa znaczenie w Słownik medycyny A .

  • Dodano:
  • Autor: