Astma oskrzelowa co to jest
Co to jest, że Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.

Czy przydatne?

Definicja Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie w słowniku

Co to jest Astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie: Przewarzająca część wziewnych glikokortykosteroidów w leczeniu astmy oskrzelowej wymaga stosowania w dwóch dawkach dobowych. Pirośluzan flutikazonu to nowy glikokortykosteroid wziewny o długim czasie działania charakteryzujący się większym powinowactwem i dłuższym utrzymywaniem się w tkankach układu oddechowego.

Celem randomizowanego badania kontrolowanego placebo z dwukrotnie ślepą próbą przeprowadzonego poprzez naukowców z University of Manchester, Ogromna Brytania, była ocena skuteczności i bezpieczeństwa pirośluzanu flutikazonu w dawce 200mcg albo 400mcg na dzień przyjmowanej rano albo wieczorem w porównaniu z dawką 200mcg służącą dwa razy na dzień. Badanie trwało 8 tygodni.Do badania zakwalifikowano blisko 550 chorych na astmę oskrzelową, których podzielono na 5 grup badanych przyjmujących pirośluzan flutikazonu w odpowiednich schematach. Grupę kontrolną stanowiło 101 pacjentów przyjmujących placebo. Wyniki pracy wykazały, iż w każdej z grup badanych doszło do istotnej poprawy w dziedzinie parametru pierwszosekundowej natężonej objętości wydechowej (FEV1) w porównaniu z placebo (p<0.05) (przyrost musiał obejmować przynajmniej ≥200ml w relacji do placebo). Co istotne, ((przyrost parametru FEV1 w ekipie przyjmującej flutikazon w jednorazowej dawce 400mcg przyjmowanej wieczorem był porównywalny ze wzrostem FEV1 w u chorych stosujących flutikazon w dawce 200mcg dwa razy na dzień. W ekipie przyjmującej 400mcg flutikazonu rano (((przyrost FEF1 był nieco mniejszy. Z kolei podawanie flutikazonu w jednorazowej dawce 200mcg na dobę zarówno rano, jak i wieczorem nie zwiększyło istotnie parametru FEV1.Autorzy pracy zwracają uwagę, iż pirośluzan flutikazonu był dobrze tolerowany, częstość występowania efektów ubocznych w ekipach przyjmujących substancję czynną w każdym ze schematów była na niskim poziomie porównywalnym do ekipy z placebo. W kliku sytuacjach wystąpiła grzybica j. ustnej. Jednak u trzech chorych doszło do rozwoju obrzęków i konieczności wycofania z badania (każdy sytuacja wystąpił w odrębnych ekipach badanych). Wśród najczęstszych efektów ubocznych autorzy wymieniają: bóle głowy, infekcje górnych dróg oddechowych, ból okolic jamy nosowo-gardłowej, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, jak także stan zapalny w zatokach. W ekipie z placebo częstość powyższych objawów niepożądanych była podobna. Należy zaznaczyć, iż pirośluzan flutikazony nie wpłynął na stężenie kortyzolu w moczu w porównaniu z placebo. Skuteczność jednej dawki pirośluzanu flutikazonu wynika z jego aktywności utrzymującą się poprzez 24 godziny po podaniu. Zdaniem autorów preparat pirośluzanu flutikazonu daje sposobność wykorzystania w jednej dawce na dzień w leczeniu astmy oskrzelowej. Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21977941 Respir Res. 2011 Oct 6;12:132.Efficacy in asthma of once-daily treatment with fluticasone furoate: a randomized, placebo-controlled trial
Objawy Amerykanie Zbadali Wpływ Stanu Obsady Pielęgniarskiej Na Wyniki Terapii:
Przyczyny dotychczas nie przeprowadził badań, które wskazywałyby jasno, jaki wpływ na wyniki leczenia ma obsada kadry pielęgniarskiej. W państwach UE ustalane są normy obsad pielęgniarskich, gwarantujące astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Ani Do Pracy, Ani Do Lekarza:
Przyczyny lekarza specjalisty i do rehabilitacji to zdaniem Marcina Fedoruka, przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego, największe bolączki osób niepełnosprawnych astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Autoprzeciwciała Pozwalają Przewidzieć Zaburzenia U Chorych Na Układowy Toczeń Rumieniowaty:
Przyczyny układowy toczeń rumieniowaty (SLE) częściej obserwuje się występowanie zaburzeń neurologicznych i psychicznych. Mogą one rozwinąć się w każdym okresie dolegliwości. Zdaniem naukowców z Systemic Lupus astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Aplikacja SMPT W Reumatologii - Bliżej Pacjenta I Lekarza. Zmiany Funkcjonowania Systemu (Cz. 2):
Przyczyny artykułu omówione zostały zmiany dotyczące procesu kwalifikacji pacjentów do programów i wybrane zmiany powiązane z monitorowaniem leczenia. Poniżej przedstawione zostaną istotne zmiany powiązane z astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.
Objawy Amerykańska Gwiazda Mówi Polkom, Jak Wygrała Z Rakiem:
Przyczyny gwiazda amerykańskiego kina i telewizji, odtwórczyni głównej roli w serialu Niania spotkała się z młodzieżą, tak aby opowiedzieć jak wygrała z rakiem. Przyjechała do Górnośląskiej Wyższej Szkoły astma oskrzelowa - skuteczność pirośluzanu flutikazonu w jednej dawce dziennie.

Czym jest Astma oskrzelowa znaczenie w Słownik medycyny A .

  • Dodano:
  • Autor: