Choroby stawów co to jest
Co to jest, że Choroby stawów. Definicja: Bóle kostno-stawowe są zjawiskiem bardzo pospolitym.

Czy przydatne?

Definicja Choroby stawów w słowniku

Co to jest Choroby stawów: Bóle kostno-stawowe są zjawiskiem bardzo pospolitym. Stanowią najczęstszą przyczynę zgłaszania się chorych do lekarzy. Dotyczą mniej więcej 30% populacji.

Dolegliwości zaliczane do uogólnionych schorzeń tkanki łącznej, w tym przewlekłe zapalenia stawów, kolagenozy i zapalenia naczyń są już znacząco rzadsze i dotyczą co najwyżej 1-2% populacji ogólnej. Na najszerzej pojęty "reumatyzm" chorują wszyscy: młodzi i starzy, za to na dolegliwości reumatoidalne, kolagenozy, czyli schorzenia z kręgu przewlekłych zapaleń (układowych) tkanki łącznej, zazwyczaj zapadają ludzie w miarę młodzi lub w średnim wieku.
Wyjątkiem tu jest młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (dolegliwość Stilla), które jest poprzez niektórych traktowane jako młodzieńcza odmiana reumatoidalnego zapalenia stawów. Ta postać "reumatyzmu" rozpoczyna się zazwyczaj przed 16 rokiem życia i, w przeciwienstwie do RZS, przebiega niemal zawsze bardzo ostro i z zajęciem niektórych ukladów i narzadów, stanowiąc rodzaj pomostu między chorobami reumatoidalnymi i kolagenozami.
Powody schorzeń stawów

Powody chorób z kręgu uogólnionych zapaleń tkanki łącznej, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, nie zostały do chwili obecnej poznane. Mówi się o roli wirusów aktywujących układ immunologiczny, który zwraca się przeciw własnym tkankom (to są dolegliwości autoimmunologiczne), pewności jednak nie ma. Istotne wydają się predyspozycje rodzinne, genetyczne. Ustalono związki poszczególnych chorób z obecnością ustalonych antygenów. Wykazano na przykład mocny związek między zapadalnością na reumatoidalne zapalenie stawów a występowaniem antygenu HLA-DR4.
W patogenezie chorób reumatycznych zasadniczą rolę odgrywa układ immunologiczny, który, wskutek pobudzenia, przejawia symptomy agresji wobec tkanki łącznej ( dolegliwości z autoagresji). Ich przejawem jest toczący się mechanizm zapalny z udziałem komórek należących do tego układu, szczególnie zaś limfocytów T ( i wydzielanych poprzez nie cytokin), makrofagów, fibroblastów. Aktualnie podkreśla się udział śródbłonka naczyń w procesach zapalnych. Istotna rolę w inicjacji zapalenia i jego samopodtrzymywaniu odgrywają rozmaite mediatory zapalenia (cytokiny, czynniki wzrostowe) i białka ułatwiające interakcje międzykomórkowe i interakcje pomiędzy komórkami a macierzą tkanki łącznej.
W zależności od rodzaju schorzenia mechanizmy zapalne, którym towarzyszą zjawiska destrukcyjne i wytwórcze (reparacyjne), mogą dotyczyć różnych narządów i układów. W klasycznych reumatoidalnych zapaleniach – zmiany zapalne są zlokalizowane w pierwszej kolejności w stawach i w tkankach okołostawowych; w toczniu – zajęte są różne narządy: nerki, skóra, płuca i opłucna, układ krążenia (serce i osierdzie).
Reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów jest jednym z najczęstszych schorzeń reumatycznych i stanowi poważny problem społeczno-ekonomiczny. Dotyczy powyżej 21 mln ludzi na całym świecie. Nadal pokutuje przekonanie, iż RZS jest chorobą osób starszych. Pogląd ten jest kompletnie omyłkowy – (dolegliwość najczęściej dotyka osoby w wieku 30-40 lat.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą całego organizmu, która przebiega z okresami zaostrzeń i remisji (ustąpienia objawów). W wielu sytuacjach (dolegliwość ta prowadzi do inwalidztwa, a niekiedy nawet do śmierci. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należy do ekipy chorób zwanych autoimmunologicznymi, gdzie organizm z nieznanych przyczyn zwraca się przeciwko własnym tkankom. W skutku tego "ataku" układu immunologicznego na swoje tkanki, u chorych z RZS dochodzi do przewlekłego procesu zapalnego w stawach, co doprowadza do ich nieodwracalnego zniszczenia. mechanizmy zapalne mogą także obejmować narządy: nerki, płuca, wątrobę. RZS najczęściej dotyczy osób młodych w wieku 30-40 lat[AI1] .

symptomy charakterystyczne dla RZS to bardzo mocny ból stawów, sztywność i obrzęki, które uniemożliwiają wykonywanie nawet najprostszych czynności takich jak: mycie, ubieranie, swobodne poruszanie. wskutek przewlekłego procesu zapalnego dochodzi do nieodwracalnych zniszczeń stawów, które ulegają deformacji i trwałemu unieruchomieniu.
W powyżej 50% przypadków pacjenci tracą nie tylko sposobność aktywności zawodowej, lecz również umiejętność do samodzielnego funkcjonowania. Upośledzona sprawność fizyczna pojawia się inicjalnie – przeciwbólowych ciągu dwóch pierwszych lat ( dolegliwości. Po 10-12 latach, powyżej 80% pacjentów ma oznaki uszkodzeń i niestabilności stawów. RZS prowadzi do częstszych zwolnień lekarskich, hospitalizacji i inwalidztwa. Ocenia się, iż w Polsce już po 2 latach od rozpoznania, co 3 pacjent nie jest zdolny do pracy. Szacuje się, iż wydatki powiązane z inwalidztwem i stratą pracy są 3-krotnie większe od bezpośrednich wydatków związanych z chorobą. Przeciętna oczekiwana długość życia osoby z RZS jest krótsza o 3-7 lat, a pacjenci z ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów mogą żyć krócej nawet o 10-15 lat.
Ocenia się, iż reumatoidalne zapalenie stawów dotyczy 1% społeczeństwa. Znaczy to, iż w Polsce (dolegliwość doprowadzi do niepełnosprawności, straty możliwości samodzielnego życia i utrzymania 400.000 osób. 2/3 z nich to kobiety.
symptomy schorzeń reumatoidalnych
symptomy schorzeń reumatoidalnych są zróżnicowane. Można je podzielić na ogólne i narządowe. Do tych pierwszych należą takie objawy, jak gorączka, strata masy ciała, nocne poty, osłabienie, uczucie rozbicia. Sa to
symptomy nieswoiste, nieróżnicujace; w niektórych chorobach lub w postaciach tej samej ( dolegliwości są bardzo silnie wyrażone, w innych – słabiej. Dla doświadczonego lekarza
symptomy ogólne są jednak sygnałem alarmowym i regularnie stanowią podstawę do energicznej diagnostyki ( dolegliwości układowej.
W typowych reumatoidalnych zapaleniach zmiany narządowe dotyczą raczej stawów. Bóle stawów, utrudnienie ograniczenie ruchów, sztywność (w szczególności poranna) stawów, obrzęki i (czasem) zaczerwienienie - to charakterystyczne
symptomy. Lokalizacja bólów i obrzęków mogą mieć znaczenie różnicujące; jeżeli
symptomy są powiązane z drobnymi stawami, (w szczególności, gdy występują symetrycznie – to zachodzi spore prawdopodobienstwo reumatoidalnego zapalenia stawów. Bóle stawów kręgosłupa i obręczy biodrowej sa dość typowe dla zesztywniajacego zapalenia kręgosłupa. jeżeli zapaleniu stawów towarzyszy ropne zapalenie cewki moczowej i zmiany zapalne w rogówce albo/i tęczówce oka -można podejrzewać zespół Reitera. jeżeli prócz zmian stawowych w badaniu chorego dostrzec można na skórze wykwity łuszczycowe - rozpoznanie także staje się proste.

Leczenie chorób reumatoidalnych
Fundamentalną rolę w leczeniu chorób reumatycznych wciąż odgrywa farmakoterapia. W razie reumatoidalnego zapalenia stawów i chorób pokrewnych - uzupełniana jest poprzez fizykoterapię i rehabilitację ruchową. W zaawansowanych stanach, gdy stwierdza się nieodwracalne zmiany w stawach, stosuje się odtwórcze zabiegi chirurgiczne.
RZS jest chorobą przewlekłą, stąd także celem leczenia jest:
-zahamowanie uszkodzeń stawów
-zapobieganie utracie funkcji stawów
-zapobieganie niepełnosprawności

-jak najdłuższe utrzymanie aktywności życiowej i umiejętności do pracy
-pomniejszenie nasilenia objawów na przykład bólu, sztywności stawów
-w najwspanialszym przypadku uzyskanie całkowitej remisji
W razie, gdy
symptomy nie ustępują kompletnie służące leczenie ma na celu:
1. zahamowanie albo spowolnienie uszkodzeń stawów
2. zapobieganie kalectwu wynikającemu z unieruchomienia pacjenta, do którego doprowadza mechanizm chorobowy
3. --pomniejszenie choroby bólowych
Leki służące w RZS można podzielić na dwie ekipy:
1. leki zmniejszające
symptomy ( dolegliwości jest to: ból i obrzęk stawów
leki, które spowolniają mechanizmy niszczące stawy (tak zwany Leki Modyfikujące Przebieg ( dolegliwości – LMPCh, w tym leki biologiczne)
Objawy Centralny Wykaz Ubezpieczonych, Czyli Płacisz, Ale Cię W Nim Nie Ma...:
Przyczyny wiedzą jak postąpić, gdy po weryfikacji, mechanizm NFZ generuje im nazwiska ich pacjentów, którzy w wykazie nie figurują, mimo, iż okazują im dowód ubezpieczenia. Okazuje się, iż pracujący pacjent choroby stawów.
Objawy Czy Zawodowi Ratownicy Medyczni Będą Jeździć Na Motocyklach?:
Przyczyny w sporych miastach karetki pogotowia z trudem przebijają się poprzez komunikacyjne korki. Jest na to sposób. - Dla skrócenia czasu dotarcia pomocy przedmedycznej w zatłoczonych centrach aglomeracji choroby stawów.
Objawy Czy Witamina E Przyczynia Się Do Ryzyka Raka Prostaty:
Przyczyny gruczołu krokowego sięga kilkunastu proc.. Zdaniem międzynarodowej ekipy naukowców do jego rozwoju może paradoksalnie przyczyniać się wit. E. Wstępny raport prospektywnego badania SELECT (Selenium choroby stawów.
Objawy Co Wyniknie Z Wysypu Pieniędzy Na Nowe Pojazdy Dla Ratownictwa Medycznego:
Przyczyny beneficjentów unijnych środków na zakup ambulansów odmiennie widzi własne korzyści, poza oczywiście nowoczesnymi pojazdami... Do końca 2015 r., ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego choroby stawów.
Objawy Czy Marzenia O Polskiej Szczepionce Przeciwko Czerniakowi Prysną Jak Bańka Mydlana?:
Przyczyny życie 128 chorych na czerniaka wisi na włosku. Wszystko poprzez bark pieniędzy na produkcję szczepionki przeciwko czerniakowi, która mimo, iż działa, nie jest uznana za lek. Do tego, by była nim choroby stawów.

Czym jest Choroby stawów znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: