Czy witamina E przyczynia co to jest
Co to jest, że Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty. Definicja: Występowanie raka.

Czy przydatne?

Definicja Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty w słowniku

Co to jest Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty: Występowanie raka gruczołu krokowego sięga kilkunastu proc.. Zdaniem międzynarodowej ekipy naukowców do jego rozwoju może paradoksalnie przyczyniać się wit. E.

Wstępny raport prospektywnego badania SELECT (Selenium and Vitamin E Cencer Prevention Trial) obejmującego moment dwuletniej obserwacji nie dość, iż nie wykazał związku pomiędzy redukcją ryzyka rozwoju raka prostaty a przyjmowaniem suplementów selenu i witaminy E, to jeszcze ujawnił trend wzrostu ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Dwuletni moment obserwacji nie był jednak wystarczający do wyciągnięcia jednoznacznego wniosku.Stąd celem obecnej pracy była ocena długoterminowego wpływu suplementacji witaminy E i selenu na postęp raka stercza u zdrowych mężczyzn. Do randomizowanego, wieloośrodkowego badania włączono nieco powyżej 35 tys. mężczyzn z 427 przedsięwzięć przeprowadzonych poprzez naukowców z USA, Kanady i Puerto Rico. Kwalifikacja pacjentów odbyła się pomiędzy 2001 a 2004 rokiem. Kryteria włączenia obejmowały: stężenie PSA w surowicy krwi poniżej 4ng/ml i niekorzystny rezultat badania per rectum w kierunku raka prostaty wykluczające jego obecność w chwili kwalifikacji do badania i wiek ponad 55. roku życia. Grupę badaną podzielono na 4 porównywalne pod względem liczebności podgrupy, gdzie pacjenci przyjmowali odpowiednio: I ekipa - selen (200ug/d), II ekipa - witaminę E (400IU/d), III ekipa - oba składniki i IV ekipa - placebo. moment samej obserwacji wyniósł tym wspólnie od 7 do 12 lat. Odnotowywano wystąpienia nowych przypadków raka prostaty. Wyniki badania wykazały, iż w ekipie placebo do rozwoju raka prostaty doszło u 529 mężczyzn, w trakcie gdy w ekipie przyjmującej witaminę E raka gruczołu krokowego stwierdzono u 620 pacjentów; parametr ryzyka rozwoju raka stercza wyniósł w tej rupie 1,17, p<0.008. Z kolei w ekipie przyjmującej selen nowe przypadki raka prostaty odnotowano u  575 mężczyzn (HR 1,09, ns), a w ekipie przyjmującej oba leki - 555 (HR 1,05, ns). Zatem przyjmowanie samego selenu, jak także konsumpcja witaminy E wspólnie z selenem nie zwiększały tego ryzyka. W porównaniu do placebo przyrost ryzyka rozwoju raka prostaty na 1000 osobolat wynosił dla witaminy E 1,6, dla selenu - 0,8 i dla obu leków przyjmowanych wspólnie - 0,4.Zdaniem autorów wyniki tego epidemiologicznego badania nie ukazują systemu, gdzie wit. E miałaby przyczyniać się do rozwoju raka prostaty. Jednakże fakt mniejszego występowania raka stercza w ekipie osób przyjmujących witaminę E wspólnie z selenem w porównaniu do pacjentów przyjmujących samą witaminę E wskazuje na ochronne działanie selenu w relacji do tej witaminy.  Autorzy badania konkludują, iż suplementacja witaminy E istotnie powiększa ryzyko rozwoju raka prostaty wśród zdrowych mężczyzn. Ich zdaniem przedstawione wyniki nabierają większego znaczenia w świetle informacji, iż powyżej 50% ludzi ponad 60. roku życia stosuje suplementację witaminy E, a aż 23% z nich przyjmuje ją w dawce co najmniej 400IU/dobę, w trakcie gdy rekomendacje dopuszczają dla dorosłych mężczyzn jedynie 22,4IU/dobę. Z drugiej strony cytując badania z innych ośrodków autorzy zaznaczają, iż suplementacja witaminą E może przynosić korzyści w prewencji innych chorób, takich jak dolegliwość Alzheimera czy zwyrodnienia plamki żółtej.Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21990298 Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT).JAMA 2011 Oct 12;306(14):1549-56
Objawy Chłoniak Hodgkina Jako Wariant Zespołu Richtera: Rzadki, Ale Poważny Problem:
Przyczyny przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) jest powikłanych wystąpieniem zespołu (albo transformacji) Richtera (ZR), a więc rozpoznaniem u chorego na PBL wtórnego chłoniaka, zazwyczaj o wyższym niż PBL czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Co Trzeci Zgon Polskiego Dziecka To Skutek Wypadku Komunikacyjnego:
Przyczyny próby samobójcze i samouszkodzenia W trakcie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia przedstawiony został raport O powodach nagłych zgonów u dzieci i młodzieży szkolnej niewywołanych czynnikiem czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Co Wyniknie Z Wysypu Pieniędzy Na Nowe Pojazdy Dla Ratownictwa Medycznego:
Przyczyny beneficjentów unijnych środków na zakup ambulansów odmiennie widzi własne korzyści, poza oczywiście nowoczesnymi pojazdami... Do końca 2015 r., ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Chrapanie: Problem Nie Byle Jaki:
Przyczyny konsekwencje mogą być opłakane. Chrapanie i kryjący się regularnie za nim zespół bezdechu śródsennego (z angielskiego: Sleep Apnoea Syndrome - SAS) , to nie tylko uciążliwa dolegliwość. Spłycenie czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Czynniki Ryzyka Ponownego Krwawienia Po Endoskopowym Leczeniu Krwawienia Z Wrzodu Trawiennego:
Przyczyny krwawienia z wrzodu trawiennego wiążą się z większym prawdopodobieństwem śmierci chorego. Opracowanie skali ryzyka wystąpienia ponownego krwawienia po endoskopowym leczeniu krwawienia z wrzodu czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.

Czym jest Czy witamina E przyczynia się znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: