Czy witamina E przyczynia co to jest
Co to jest, że Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty. Definicja: Występowanie raka.

Czy przydatne?

Definicja Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty w słowniku

Co to jest Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty: Występowanie raka gruczołu krokowego sięga kilkunastu proc.. Zdaniem międzynarodowej ekipy naukowców do jego rozwoju może paradoksalnie przyczyniać się wit. E.

Wstępny raport prospektywnego badania SELECT (Selenium and Vitamin E Cencer Prevention Trial) obejmującego moment dwuletniej obserwacji nie dość, iż nie wykazał związku pomiędzy redukcją ryzyka rozwoju raka prostaty a przyjmowaniem suplementów selenu i witaminy E, to jeszcze ujawnił trend wzrostu ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Dwuletni moment obserwacji nie był jednak wystarczający do wyciągnięcia jednoznacznego wniosku.Stąd celem obecnej pracy była ocena długoterminowego wpływu suplementacji witaminy E i selenu na postęp raka stercza u zdrowych mężczyzn. Do randomizowanego, wieloośrodkowego badania włączono nieco powyżej 35 tys. mężczyzn z 427 przedsięwzięć przeprowadzonych poprzez naukowców z USA, Kanady i Puerto Rico. Kwalifikacja pacjentów odbyła się pomiędzy 2001 a 2004 rokiem. Kryteria włączenia obejmowały: stężenie PSA w surowicy krwi poniżej 4ng/ml i niekorzystny rezultat badania per rectum w kierunku raka prostaty wykluczające jego obecność w chwili kwalifikacji do badania i wiek ponad 55. roku życia. Grupę badaną podzielono na 4 porównywalne pod względem liczebności podgrupy, gdzie pacjenci przyjmowali odpowiednio: I ekipa - selen (200ug/d), II ekipa - witaminę E (400IU/d), III ekipa - oba składniki i IV ekipa - placebo. moment samej obserwacji wyniósł tym wspólnie od 7 do 12 lat. Odnotowywano wystąpienia nowych przypadków raka prostaty. Wyniki badania wykazały, iż w ekipie placebo do rozwoju raka prostaty doszło u 529 mężczyzn, w trakcie gdy w ekipie przyjmującej witaminę E raka gruczołu krokowego stwierdzono u 620 pacjentów; parametr ryzyka rozwoju raka stercza wyniósł w tej rupie 1,17, p<0.008. Z kolei w ekipie przyjmującej selen nowe przypadki raka prostaty odnotowano u  575 mężczyzn (HR 1,09, ns), a w ekipie przyjmującej oba leki - 555 (HR 1,05, ns). Zatem przyjmowanie samego selenu, jak także konsumpcja witaminy E wspólnie z selenem nie zwiększały tego ryzyka. W porównaniu do placebo przyrost ryzyka rozwoju raka prostaty na 1000 osobolat wynosił dla witaminy E 1,6, dla selenu - 0,8 i dla obu leków przyjmowanych wspólnie - 0,4.Zdaniem autorów wyniki tego epidemiologicznego badania nie ukazują systemu, gdzie wit. E miałaby przyczyniać się do rozwoju raka prostaty. Jednakże fakt mniejszego występowania raka stercza w ekipie osób przyjmujących witaminę E wspólnie z selenem w porównaniu do pacjentów przyjmujących samą witaminę E wskazuje na ochronne działanie selenu w relacji do tej witaminy.  Autorzy badania konkludują, iż suplementacja witaminy E istotnie powiększa ryzyko rozwoju raka prostaty wśród zdrowych mężczyzn. Ich zdaniem przedstawione wyniki nabierają większego znaczenia w świetle informacji, iż powyżej 50% ludzi ponad 60. roku życia stosuje suplementację witaminy E, a aż 23% z nich przyjmuje ją w dawce co najmniej 400IU/dobę, w trakcie gdy rekomendacje dopuszczają dla dorosłych mężczyzn jedynie 22,4IU/dobę. Z drugiej strony cytując badania z innych ośrodków autorzy zaznaczają, iż suplementacja witaminą E może przynosić korzyści w prewencji innych chorób, takich jak dolegliwość Alzheimera czy zwyrodnienia plamki żółtej.Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21990298 Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT).JAMA 2011 Oct 12;306(14):1549-56
Objawy Cukrzyca. Czy Ta Choroba Stygmatyzuje Pracownika?:
Przyczyny szacunków - cierpi na cukrzycę ok. 2,6 mln osób, to powyżej 7 procent społeczeństwa. W czasie gdy, ok. 10 procent Polaków z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 65-75 procent z cukrzycą typu 2 nie pracuje na czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Czy Zawodowi Ratownicy Medyczni Będą Jeździć Na Motocyklach?:
Przyczyny w sporych miastach karetki pogotowia z trudem przebijają się poprzez komunikacyjne korki. Jest na to sposób. - Dla skrócenia czasu dotarcia pomocy przedmedycznej w zatłoczonych centrach aglomeracji czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Czy Poród Rodzinny To Luksus, Za Który Trzeba Niemało Zapłacić?:
Przyczyny opłat, rekompensujących wydatki uczestnictwa osoby bliskiej w porodzie rodzinnym, jakie pobierają szpitale, jest bardzo spora. Jeżeli w jednym szpitalu za obecność przy rodzącej trzeba zapłacić 300 czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Chemioterapie Niestandardowe: Decyzje O Ich Zastosowaniu Są Niezwykle Trudne:
Przyczyny specyficzna dyscyplina medycyny - w niej za efekt leczenia uważane jest już sam brak postępu dolegliwości i jej kilkumiesięczną stabilizację. Gdy wyczerpane zostaną inne możliwości leczenia, eksperci czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Czy Załogi Karetek Mają Być Dwuosobowe I Co Z Kierowcami, Którzy Nie Są Ratownikami?:
Przyczyny pogotowia ratunkowego musi być również ratownikiem medycznym, a kierowca ambulansu? Od kilku lat kierowcy wiedzieli, iż jeśli wedle Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie zdobędą uprawnień czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.

Czym jest Czy witamina E przyczynia się znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: