Czy witamina E przyczynia co to jest
Co to jest, że Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty. Definicja: Występowanie raka.

Czy przydatne?

Definicja Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty w słowniku

Co to jest Czy witamina E przyczynia się do ryzyka raka prostaty: Występowanie raka gruczołu krokowego sięga kilkunastu proc.. Zdaniem międzynarodowej ekipy naukowców do jego rozwoju może paradoksalnie przyczyniać się wit. E.

Wstępny raport prospektywnego badania SELECT (Selenium and Vitamin E Cencer Prevention Trial) obejmującego moment dwuletniej obserwacji nie dość, iż nie wykazał związku pomiędzy redukcją ryzyka rozwoju raka prostaty a przyjmowaniem suplementów selenu i witaminy E, to jeszcze ujawnił trend wzrostu ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Dwuletni moment obserwacji nie był jednak wystarczający do wyciągnięcia jednoznacznego wniosku.Stąd celem obecnej pracy była ocena długoterminowego wpływu suplementacji witaminy E i selenu na postęp raka stercza u zdrowych mężczyzn. Do randomizowanego, wieloośrodkowego badania włączono nieco powyżej 35 tys. mężczyzn z 427 przedsięwzięć przeprowadzonych poprzez naukowców z USA, Kanady i Puerto Rico. Kwalifikacja pacjentów odbyła się pomiędzy 2001 a 2004 rokiem. Kryteria włączenia obejmowały: stężenie PSA w surowicy krwi poniżej 4ng/ml i niekorzystny rezultat badania per rectum w kierunku raka prostaty wykluczające jego obecność w chwili kwalifikacji do badania i wiek ponad 55. roku życia. Grupę badaną podzielono na 4 porównywalne pod względem liczebności podgrupy, gdzie pacjenci przyjmowali odpowiednio: I ekipa - selen (200ug/d), II ekipa - witaminę E (400IU/d), III ekipa - oba składniki i IV ekipa - placebo. moment samej obserwacji wyniósł tym wspólnie od 7 do 12 lat. Odnotowywano wystąpienia nowych przypadków raka prostaty. Wyniki badania wykazały, iż w ekipie placebo do rozwoju raka prostaty doszło u 529 mężczyzn, w trakcie gdy w ekipie przyjmującej witaminę E raka gruczołu krokowego stwierdzono u 620 pacjentów; parametr ryzyka rozwoju raka stercza wyniósł w tej rupie 1,17, p<0.008. Z kolei w ekipie przyjmującej selen nowe przypadki raka prostaty odnotowano u  575 mężczyzn (HR 1,09, ns), a w ekipie przyjmującej oba leki - 555 (HR 1,05, ns). Zatem przyjmowanie samego selenu, jak także konsumpcja witaminy E wspólnie z selenem nie zwiększały tego ryzyka. W porównaniu do placebo przyrost ryzyka rozwoju raka prostaty na 1000 osobolat wynosił dla witaminy E 1,6, dla selenu - 0,8 i dla obu leków przyjmowanych wspólnie - 0,4.Zdaniem autorów wyniki tego epidemiologicznego badania nie ukazują systemu, gdzie wit. E miałaby przyczyniać się do rozwoju raka prostaty. Jednakże fakt mniejszego występowania raka stercza w ekipie osób przyjmujących witaminę E wspólnie z selenem w porównaniu do pacjentów przyjmujących samą witaminę E wskazuje na ochronne działanie selenu w relacji do tej witaminy.  Autorzy badania konkludują, iż suplementacja witaminy E istotnie powiększa ryzyko rozwoju raka prostaty wśród zdrowych mężczyzn. Ich zdaniem przedstawione wyniki nabierają większego znaczenia w świetle informacji, iż powyżej 50% ludzi ponad 60. roku życia stosuje suplementację witaminy E, a aż 23% z nich przyjmuje ją w dawce co najmniej 400IU/dobę, w trakcie gdy rekomendacje dopuszczają dla dorosłych mężczyzn jedynie 22,4IU/dobę. Z drugiej strony cytując badania z innych ośrodków autorzy zaznaczają, iż suplementacja witaminą E może przynosić korzyści w prewencji innych chorób, takich jak dolegliwość Alzheimera czy zwyrodnienia plamki żółtej.Oprac. dr nauk medycznych Maciej Chałubiński http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21990298 Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT).JAMA 2011 Oct 12;306(14):1549-56
Objawy Cytomammobusy Miały Dotrzeć Do Miasteczek - Teraz Jedne Jadą, Inne Stop?:
Przyczyny gabinetach można wykonywać tylko zakontraktowaną mammografię, a cytologii już nie...? W Polsce pracuje kilka cytomammobusów, gdzie pobierany jest materiał do przesiewowych badań cytologicznych czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Choroby Alergiczne: Co Czwarty Polak Ma Katar, Choć Nie Jest Przeziębiony...:
Przyczyny na pytanie dotyczące nieżytów nosa w badanych regionach. Poszczególne liczby oznaczają ekipy wiekowe kolejno: Dlaczego? Dlatego, iż cierpi na nieżyt nosa. To nie zwyczajny katar, lecz zmiany czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Co Trzeci Zgon Polskiego Dziecka To Skutek Wypadku Komunikacyjnego:
Przyczyny próby samobójcze i samouszkodzenia W trakcie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia przedstawiony został raport O powodach nagłych zgonów u dzieci i młodzieży szkolnej niewywołanych czynnikiem czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Co Z Tymi Dializami, Czyli Nastąpił Pat W Sporze O Wycenę Terapii:
Przyczyny Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska , NFZ zaproponował 27 stycznia wycenę za dializoterapię w wysokości 415 zł w momencie pierwszych dwóch miesięcy. Ta propozycja została zaakceptowana czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.
Objawy Czy Brak Omalizumabu To Błąd AOTM?:
Przyczyny Szczeklik skrytykował niekorzystną rekomandację Agencji Oceny Technologii Medycznych dotyczącą braku finansowania terapii omalizumabem w leczeniu astmy alergicznej o ciężkim przebiegu. – czy witamina e przyczynia się do ryzyka raka prostaty.

Czym jest Czy witamina E przyczynia się znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: