Czynniki warunkujące co to jest
Co to jest, że Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa w słowniku

Co to jest Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa: Streszczenie artykułu "Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi".

Zorientowana nauka zdrowotna jest jednym z zasadniczych zadań kompleksowej rehabilitacji. Poziom wiedzy osób niepełnosprawnych na temat konsekwencji urazu kręgosłupa powikłanego zaburzeniami neurologicznymi (UKPZN) rzadko jest obiektem analiz naukowych, mimo iż ma fundamentalne znaczenie dla budowy ukierunkowanych programów edukacyjnych dla niepełnosprawnych.Cel pracy: badanie czynników warunkujących świadomość zdrowotną osób po UKPZN.Materiał: 133 osoby po UKPZN (32 kobiety) w wieku 17-69 lat w momencie 0,5-31 lat po UKPZN. Sposób: Badanie ankietowe z zastosowaniem oryginalnej ankiety zawierającej 150 szczegółowych pytań dotyczących rozpoznawania, profilaktyki i leczenia typowych powikłań związanych z UKPZN. Kluczowe wyniki: Średni rezultat testu (WT) wynosił 56,6 punktu. WT wykazywał znamienną tendencję do redukcji wspólnie z wiekiem badanych, współczynnik korelacji (WK)= -0,31). WT był wyższy u osób w odległym okresie od urazu z wyraźnym wzrostem w okresach 1 i 10 lat od UKPZN. Stwierdzono znamiennie wyższe WT u osób z wykształceniem wyższym (64,6) i średnim (65,7) w porównaniu do wyników osiągniętych poprzez resztę ekipy (37,9). Osoby niezdolne do chodzenia, lecz zdolne do samodzielnej lokomocji na wózku wykazały się wyższym WT (59,7) w porównaniu do osób niechodzących i niezdolnych do samodzielnej lokomocji na wózku (47,5) i osób z zachowaną funkcją chodu (46,2). Znamiennie lepsze WT odnotowano u osób zamieszkujących miastach ponad 100 000 mieszkańców, wykonujących pracę zawodową, osób zrzeszonych w stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych, zdolnych do samoobsługi . Stwierdzono odwrotną korelację WT z rezultatami Skali Depresji Becka (CC= -0,36). Nie obserwowano zależności wyniku od płci. Jako główne źródło wiedzy dotyczącej zdrowia postrzegana jest interakcja z innymi osobami po UKPZN.Wnioski: Predyktory wyższej świadomości zdrowotnej po UKPZN obejmują: młody wiek, co najmniej średnie wykształcenie, moment ponad 10 lat od urazu, korzystanie z rehabilitacji w warunkach środowiskowych organizowanej poprzez stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, wykonywanie pracy zarobkowej, brak umiejętności chodzenia, umiejętność do samoobsługi, brak cech depresji.Pełny tekst na stronie: http://www.ortopedia.com.pl
Objawy Centra Urazowe: "Elita" Wśród SOR-Ów, Czy Tylko Zmiana Szyldu?:
Przyczyny trafić do najbliższego właściwego szpitala Mechanizm centrów urazowych nie będzie działał jak należy. Tak twierdzą eksperci z centrów i konsultanci do spraw medycyny ratunkowej i domagają się czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Chcą Skutecznego Leczenia:
Przyczyny Fundacja 16 kwietnia 2008 roku Minister Zdrowia, Ewa Kopacz, uznała wprowadzony poprzez NFZ zakaz stosowania nowoczesnych terapii w leczeniu raka za niezgodny z prawem i zagrażający życiu i zdrowiu czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Choroby Alergiczne: Co Czwarty Polak Ma Katar, Choć Nie Jest Przeziębiony...:
Przyczyny na pytanie dotyczące nieżytów nosa w badanych regionach. Poszczególne liczby oznaczają ekipy wiekowe kolejno: Dlaczego? Dlatego, iż cierpi na nieżyt nosa. To nie zwyczajny katar, lecz zmiany czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Cukrzyca. Czy Ta Choroba Stygmatyzuje Pracownika?:
Przyczyny szacunków - cierpi na cukrzycę ok. 2,6 mln osób, to powyżej 7 procent społeczeństwa. W czasie gdy, ok. 10 procent Polaków z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 65-75 procent z cukrzycą typu 2 nie pracuje na czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Czas Trwania Niewydolności Nadnerczy W Trakcie Leczenia Ostrej Białaczki Limfoblastycznej U Dzieci:
Przyczyny opublikowanej w sierpniowym numerze Journal of Pediatric Hematology/Oncology autorzy z duńskiej ekipy badawczej z Kopenhagi przedstawili wyniki oceny osi przysadka-podwzgórze-nadnercza u dzieci z czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.

Czym jest Czynniki warunkujące znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: