Czynniki warunkujące co to jest
Co to jest, że Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa w słowniku

Co to jest Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa: Streszczenie artykułu "Czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi".

Zorientowana nauka zdrowotna jest jednym z zasadniczych zadań kompleksowej rehabilitacji. Poziom wiedzy osób niepełnosprawnych na temat konsekwencji urazu kręgosłupa powikłanego zaburzeniami neurologicznymi (UKPZN) rzadko jest obiektem analiz naukowych, mimo iż ma fundamentalne znaczenie dla budowy ukierunkowanych programów edukacyjnych dla niepełnosprawnych.Cel pracy: badanie czynników warunkujących świadomość zdrowotną osób po UKPZN.Materiał: 133 osoby po UKPZN (32 kobiety) w wieku 17-69 lat w momencie 0,5-31 lat po UKPZN. Sposób: Badanie ankietowe z zastosowaniem oryginalnej ankiety zawierającej 150 szczegółowych pytań dotyczących rozpoznawania, profilaktyki i leczenia typowych powikłań związanych z UKPZN. Kluczowe wyniki: Średni rezultat testu (WT) wynosił 56,6 punktu. WT wykazywał znamienną tendencję do redukcji wspólnie z wiekiem badanych, współczynnik korelacji (WK)= -0,31). WT był wyższy u osób w odległym okresie od urazu z wyraźnym wzrostem w okresach 1 i 10 lat od UKPZN. Stwierdzono znamiennie wyższe WT u osób z wykształceniem wyższym (64,6) i średnim (65,7) w porównaniu do wyników osiągniętych poprzez resztę ekipy (37,9). Osoby niezdolne do chodzenia, lecz zdolne do samodzielnej lokomocji na wózku wykazały się wyższym WT (59,7) w porównaniu do osób niechodzących i niezdolnych do samodzielnej lokomocji na wózku (47,5) i osób z zachowaną funkcją chodu (46,2). Znamiennie lepsze WT odnotowano u osób zamieszkujących miastach ponad 100 000 mieszkańców, wykonujących pracę zawodową, osób zrzeszonych w stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych, zdolnych do samoobsługi . Stwierdzono odwrotną korelację WT z rezultatami Skali Depresji Becka (CC= -0,36). Nie obserwowano zależności wyniku od płci. Jako główne źródło wiedzy dotyczącej zdrowia postrzegana jest interakcja z innymi osobami po UKPZN.Wnioski: Predyktory wyższej świadomości zdrowotnej po UKPZN obejmują: młody wiek, co najmniej średnie wykształcenie, moment ponad 10 lat od urazu, korzystanie z rehabilitacji w warunkach środowiskowych organizowanej poprzez stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, wykonywanie pracy zarobkowej, brak umiejętności chodzenia, umiejętność do samoobsługi, brak cech depresji.Pełny tekst na stronie: http://www.ortopedia.com.pl
Objawy Ciężarna Kobieta Zmarła, Bo Szpital Zamiast Leczyć Organizował Transport?:
Przyczyny zmarła przed przewiezieniem do szpitala dysponującego oddziałem zakaźnym Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu bada sprawę nieumyślnego spowodowania śmierci ciężarnej pacjentki tamtejszego szpitala czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Czy W Polsce Naprawdę Brakuje Dawców?:
Przyczyny majowej debaty Rynku Zdrowia dotyczył procedur donacyjnych. W minionym roku liczba przeszczepień narządów spadła w Polsce o jedną czwartą. Do dyskusji zaprosiliśmy luminarzy polskiej medycyny czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Choroby Stawów:
Przyczyny są zjawiskiem bardzo pospolitym. Stanowią najczęstszą przyczynę zgłaszania się chorych do lekarzy. Dotyczą mniej więcej 30% populacji. Dolegliwości zaliczane do uogólnionych schorzeń tkanki łącznej czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Czy Marzenia O Polskiej Szczepionce Przeciwko Czerniakowi Prysną Jak Bańka Mydlana?:
Przyczyny życie 128 chorych na czerniaka wisi na włosku. Wszystko poprzez bark pieniędzy na produkcję szczepionki przeciwko czerniakowi, która mimo, iż działa, nie jest uznana za lek. Do tego, by była nim czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.
Objawy Czy Brak Omalizumabu To Błąd AOTM?:
Przyczyny Szczeklik skrytykował niekorzystną rekomandację Agencji Oceny Technologii Medycznych dotyczącą braku finansowania terapii omalizumabem w leczeniu astmy alergicznej o ciężkim przebiegu. – czynniki warunkujące świadomość zdrowotną osób po urazie kręgosłupa.

Czym jest Czynniki warunkujące znaczenie w Słownik medycyny C .

  • Dodano:
  • Autor: