Idą zmiany dla lekarzy co to jest
Co to jest Idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało.

Czy przydatne?

Definicja Idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało w słowniku

Co to jest Idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało: Orzeczenia lekarskie dla zawodowych sportowców wydawali dotąd eksperci w zakresie medycyny sportowej i lekarze z certyfikatami, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia pozbawia tych ostatnich uprawnień orzeczniczych.

Szkolenie przeszło 347 lekarzy; posiadają odpowiedni certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS). Specjalne szkolenia (ABC Medycyny) organizowane są od kilku lat razem ze Związkiem Powiatów Polskich, tak aby uzupełnić niedobory kadrowe. Po ich ukończeniu lekarze uzyskują sposobność wydawania orzeczeń z zakresu medycyny sportowej, umożliwiające zawodnikowi uprawianie sportu i udział w zawodach. – Propozycja resortu zdrowia pozbawia ich takiej możliwości, ponieważ nie są specjalistami medycyny sportowej, mimo iż zostali przeszkoleni w tym zakresie – mówi Witold Furgał, sekretarz PTMS. Jeżeli chodzi z kolei o sportowców, to nie muszą się martwić, ponieważ zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny wydane na podstawie dotychczasowych regulaminów zachowają ważność poprzez moment, na jaki zostały wydane.skutki ustawyW każdym razie „projekt rozporządzenia w kwestii kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom i zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego” zakłada, iż świadczeniem usług w dziedzinie medycyny sportowej zajmowaliby się tylko lekarze po kierunkowej specjalizacji. tak aby ją zrobić, trzeba być specjalistą chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, chirurgii, lub ortopedii.Takich pełnoprawnych ekspertów jest w państwie 248, działają w 200 placówkach świadczących usługi w dziedzinie medycyny sportowej. Zajmują się kadrą narodową w olimpijskich dyscyplinach sportu. Wydają zaświadczenia uprawniające do uprawiania wybranej dyscypliny i uczestnictwa w zawodach. Co się stanie z polskim sportem, jeżeli tylko oni będą do dyspozycji zawodników? Dr nauk medycznych Andrzej Rakowski, konsultant krajowy w zakresie medycyny sportowej jest zaniepokojony ewentualnymi skutkami rozporządzenia. – Będę prosił o spotkanie z minister Ewą Kopacz – zapowiada w portalu rynekzdrowia.pl i mówi o wątpliwościach jakie ma po lekturze propozycji resortu. Przyjęte rozwiązania są konsekwencją ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, gdzie zapisano, iż jedynie specjalista z zakresu medycyny sportowej może wydawać opinie o umiejętności do uprawiania sportu.
Certyfikat ułatwi specjalizację?– W rozporządzeniu powtórzono ten obowiązek, poprzez co certyfikowani lekarze stracą prawo do wydawania orzeczeń. Będę zabiegł o to, tak aby ci, którzy mają certyfikaty mogli zdobyć specjalizację i powiększyć grupę lekarzy ekspertów – deklaruje Andrzej Rakowski.lecz wskazuje także niepokojące zdarzenie, jakie stworzyły specjalistyczne kursy.– Faktem jest, iż lekarze dostrzegli, że nie trzeba robić żmudnej specjalizacji, iż wystarczy pojechać na kurs, otrzymać certyfikat i mieć prawo do orzekania, a tym samym do zarabiania pieniędzy – przyznaje konsultant krajowy.Zgadza się z tym, iż modelowe rozwiązanie powinno bazować na uzyskiwaniu specjalizacji w medycynie sportowej. Niemniej jednak wspomniane rozporządzenie nie rozwiązuje problemu lekarzy z certyfikatami, którzy nabyli uprawnienia do świadczenia usług w dziedzinie medycyny sportowej i zawarli kontrakty z NFZ.Specjalista dla specjalistyZdaniem Huberta Krysztofiaka, dyr. Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie i członka zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, dzięki lekarzom z certyfikatami sportowcy mają łatwiejszy dostęp do lekarzy ekspertów niż inne ekipy socjalne. Zawodnicy przechodzą między innymi badania morfologiczne, ortopedyczne czy kadriologiczne i na tej podstawie uzyskują orzeczenie uprawniające do treningu w wybranej dyscyplinie sportowej i do udziału w zawodach.– Rekomendacja unijna mówi jednak, tak aby medycyna sportowa była specjalizacją fundamentalną, którą zaczyna się po stażu. Chodzi gdyż o całą profilaktykę zdrowotną, a nie tylko o orzecznictwo – zaznacza Krysztofiak. Dodaje z naciskiem: – Skoro sportowcy specjalizują się w ustalonych dyscyplinach, to ich zdrowiem również powinni zajmować się eksperci. Podkreśla także, iż miejsc specjalizacyjnych przybywa z każdym rokiem. Na przykład w jego ośrodku jest teraz 6 miejsc specjalizacyjnych, a niebawem może być 10. SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, którym kieruje Krysztofiak w myśl projektu rozporządzenia będzie pełnił rolę instancji odwoławczej w razie, gdy z orzeczeniem nie zgadza się zawodnik. Tutaj doktor specjalista pośrodku 30 dni przeprowadzi ponowne badania i wyda ostateczną decyzję. – Jako jednostka odwoławcza działamy od 2006 roku. Miesięcznie rozpatrujemy 2-3 odwołania – mówi Krysztofiak i zapewnia, iż nie pod rządami nowego rozporządzenia z rozpatrywaniem odwołań zawodników nie będzie problemu.
Propozycja dla aktywnychAndrzej Rakowski nie przekreśla lekarzy z certyfikatami, widzi ich rolę w świadczeniu usług dla ludzi, którzy chcą być aktywni fizycznie. Doradzą z jaką intensywnością trenować, tak aby nie zrobić sobie krzywdy, jak zmienić styl życia i dietę.– W UE jest tendencja, tak aby wprowadzić medycynę sportową do jednostek podstawowych i utworzyć grupę kompetentnych lekarzy, którzy mogliby doradzać w sprawach dotyczących aktywności fizycznej. Rady, jak być aktywnym, nie są refundowane poprzez NFZ. Dobrze byłoby rozwijać aktywność prozdrowotną, .lecz nie ma uregulowań w tym zakresie – zauważa nasz rozmówca. Andrzej Rakowski nie przekreśla lekarzy z certyfikatami, widzi ich rolę w świadczeniu usług dla ludzi, którzy chcą być aktywni fizycznie. Doradzą z jaką intensywnością trenować, tak aby nie zrobić sobie krzywdy, jak zmienić styl życia i dietę.Uwagi do rozporządzenia można przesyłać do MZ do 1 grudnia tego roku. Treść rozporządzenia opublikowano na stronie Miisterstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl
Objawy Infantile Hemangioma - Naczyniak O Typie Truskawki:
Przyczyny hemangioma (z angielskiego:, skrót IH) zarezerwowane jest dla znanego powszechnie tak zwany naczyniaka o typie truskawki . Zmiana ta ma postać wyniosłego albo płaskiego znamienia zlokalizowanego na idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało co znaczy.
Objawy Inwazyjna Diagnostyka Śródmiąższowych Chorób Płuc:
Przyczyny ultrasonograficzna Śródmiąższowe dolegliwości płuc stanowią grupę schorzeń o podobnym przebiegu klinicznym, obecności różnie nasilonych, rozsianych zmian płucnych w badaniach obrazowych klatki idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało krzyżówka.
Objawy Insulina Podawana Donosowo Powoduje Poprawę U Pacjentów Z Chorobą Alzheimera:
Przyczyny Alzheimera (Alzheimer’s disease - AD) to dla lekarzy wyzwanie zarówno pod względem diagnozy, jak i terapii. Rozpoczyna się podstępnie i z biegiem czasu doprowadza do znacznego upośledzenia funkcji idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało co to jest.
Objawy Inhibitory Pompy Protonowej Nie Zwiększają Śmiertelności U Chorych Z Niewydolnością Krążenia:
Przyczyny protonowej to ekipa leków szeroko służąca u chorych z chorobami serca. Wg wyników badań leki te w stężeniach uzyskiwanych w surowicy krwi działają inotropowo ujemnie, co sugeruje sposobność idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało słownik.
Objawy I Znowu Zabrzmiał Refren: "Pacjenci Mogą Zostać Bez Podstawowej Opieki":
Przyczyny 2010 roku będą w Polsce przychodnie POZ, które nie przyjmą pacjentów w ramach kontraktów z NFZ? Federacja Porozumienie Zielonogórskie grozi, iż w styczniu 2010 r. pacjenci zostaną pozbawieni dostępu idą zmiany dla lekarzy-orzeczników w medycynie sportowej: certyfikat to już za mało czym jest.

Czym jest Idą zmiany dla lekarzy znaczenie w Słownik medycyny I .

  • Dodano:
  • Autor: