Inhibitory pompy protonowej co to jest
Co to jest Inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością.

Czy przydatne?

Definicja Inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia w słowniku

Co to jest Inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia: Inhibitory pompy protonowej to ekipa leków szeroko służąca u chorych z chorobami serca. Wg wyników badań leki te w stężeniach uzyskiwanych w surowicy krwi działają inotropowo ujemnie, co sugeruje sposobność negatywnego wpływu na kurczliwość mięśnia sercowego.

Wg badań przyjęcie pantoprazolu w dawce 40 mg doustnie i 80 mg dożylnie skutkuje uzyskanie stężenia 4.6-10ug/ml w surowicy krwi. Okazuje się, iż takie stężenia redukują kurczliwość trabekuli komórek mięśnia sercowego o 20-40%.Stąd celem naukowców z University of Alberta, Kanada, była ocena czy wykorzystywanie inhibitorów pompy protonowej wiąże się ze powiększoną śmiertelnością u chorych z niewydolnością krążenia. Badanie wykonano z udziałem kohorty chorych z niewydolnością krążenia ponad 65. roku życia. Dokonano analizy związku pomiędzy przyjmowanymi lekami, a śmiertelnością. Odnotowano, iż w ekipie chorych przyjmujących inhibitory pompy protonowej liczącej blisko 6,5 tysiąca pacjentów było więcej kobiet. W ekipie tej stwierdzono także większą liczbę chorób towarzyszących niż u pacjentów nieprzyjmujących inhibitorów pompy protonowej (n=15676). Na podstawie analizy blisko 6 tys. przypadków śmierci porównanych z kontrolą liczącą blisko 10 tys. osób stwierdzono, iż przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej nie było powiązane ze powiększoną śmiertelnością (aOR = 0.88). Warto zaznaczyć, iż wykorzystywanie inhibitorów konwertazy angiotensyny/blokerów receptora angiotensynowego (aOR = 0.7) albo beta-blokerów przyczyniało się do zmniejszonej względnej śmiertelności (aOR = 0.57) u chorych z niewydolnością krążenia. Istnieją przesłanki wskazujące na sposobność pogorszenia stanu klinicznego chorych na niewydolność krążenia przyjmujących inhibitory pompy protonowej, gdyż w badaniach in vitro okazało się, iż pantoprazol i omeprazol zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego przez hamowanie przekazywania sygnału drogą jonów wapnia Ca2+ i pomniejszenia aktywności miofilamentów w ludzkim mięśniu przedsionka i komory serca. Wykazano także, iż komórki mięśnia sercowego wykazują obecność pompy protonowej (H+/K+-ATPazy) i - co więcej - ich ekspresja w eksperymentalnych modelach niewydolności serca jest powiększona. Autorzy badania konkludują jednak, iż mimo obaw dotyczących inotropowo-ujemnego wpływu inhibitorów pompy protonowej wykazanego w badaniach in vitro, nie stwierdza się negatywnego wpływu stosowania tej ekipy leków na powiększenie śmiertelności w ekipie chorych na przewlekłą niewydolność serca w warunkach ambulatoryjnych.  Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831912 Oudit GY, Bakal JA, McAlister FA, Ezekowitz JA.euro J Heart Fail. 2011 Nov;13(11):1211-5
Objawy Inicjatywa Samorządu: Czy Lokalne Władze Pomogą W Walce Z Niepłodnością?:
Przyczyny pomoc państwa, samorządy same zaczynają podejmować działania wspierające walkę z niepłodnością. Zielona Góra, jako pierwsze miasto w państwie, postanowiła czynnie zmierzyć się z problemem niskiego inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia co znaczy.
Objawy Implantacje ICD W Polsce: Niewykorzystany Potencjał:
Przyczyny Mitkowski Konieczność implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) u pacjentów pilnych, między innymi po epizodach migotania komór, skutkuje, iż wydłuża się kolejka chorych kwalifikowanych do inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia krzyżówka.
Objawy I Znowu Zabrzmiał Refren: "Pacjenci Mogą Zostać Bez Podstawowej Opieki":
Przyczyny 2010 roku będą w Polsce przychodnie POZ, które nie przyjmą pacjentów w ramach kontraktów z NFZ? Federacja Porozumienie Zielonogórskie grozi, iż w styczniu 2010 r. pacjenci zostaną pozbawieni dostępu inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia co to jest.
Objawy Informacje Z Wywiadu Pozwalają Ocenić Ryzyko Raka Okrężnicy:
Przyczyny inwazyjne i kosztowne badanie niosące za sobą duże ryzyko powikłań. Bardziej efektywna identyfikacja pacjentów o wysokim ryzyku obecności raka albo polipów mogących ulec zezłośliwieniu pozwoliłaby na inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia słownik.
Objawy Ilu Lekarzy Wyjechało Z Polski?:
Przyczyny wyjechało z Polski? Nie wiadomo. Od maja 2004 r. do marca 2008 r. Okręgowe Izby lekarskie wydały wprawdzie 6,5 tys. zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, nie znaczy to jednak, iż wyemigrowali inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia czym jest.

Czym jest Inhibitory pompy protonowej znaczenie w Słownik medycyny I .

  • Dodano:
  • Autor: