Inhibitory pompy protonowej co to jest
Co to jest, że Inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością.

Czy przydatne?

Definicja Inhibitory pompy protonowej nie zwiększają śmiertelności u chorych z niewydolnością krążenia w słowniku

Co to jest: Inhibitory pompy protonowej to ekipa leków szeroko służąca u chorych z chorobami serca. Wg wyników badań leki te w stężeniach uzyskiwanych w surowicy krwi działają inotropowo ujemnie, co sugeruje sposobność negatywnego wpływu na kurczliwość mięśnia sercowego.

Wg badań przyjęcie pantoprazolu w dawce 40 mg doustnie i 80 mg dożylnie skutkuje uzyskanie stężenia 4.6-10ug/ml w surowicy krwi. Okazuje się, iż takie stężenia redukują kurczliwość trabekuli komórek mięśnia sercowego o 20-40%.Stąd celem naukowców z University of Alberta, Kanada, była ocena czy wykorzystywanie inhibitorów pompy protonowej wiąże się ze powiększoną śmiertelnością u chorych z niewydolnością krążenia. Badanie wykonano z udziałem kohorty chorych z niewydolnością krążenia ponad 65. roku życia. Dokonano analizy związku pomiędzy przyjmowanymi lekami, a śmiertelnością. Odnotowano, iż w ekipie chorych przyjmujących inhibitory pompy protonowej liczącej blisko 6,5 tysiąca pacjentów było więcej kobiet. W ekipie tej stwierdzono także większą liczbę chorób towarzyszących niż u pacjentów nieprzyjmujących inhibitorów pompy protonowej (n=15676). Na podstawie analizy blisko 6 tys. przypadków śmierci porównanych z kontrolą liczącą blisko 10 tys. osób stwierdzono, iż przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej nie było powiązane ze powiększoną śmiertelnością (aOR = 0.88). Warto zaznaczyć, iż wykorzystywanie inhibitorów konwertazy angiotensyny/blokerów receptora angiotensynowego (aOR = 0.7) albo beta-blokerów przyczyniało się do zmniejszonej względnej śmiertelności (aOR = 0.57) u chorych z niewydolnością krążenia. Istnieją przesłanki wskazujące na sposobność pogorszenia stanu klinicznego chorych na niewydolność krążenia przyjmujących inhibitory pompy protonowej, gdyż w badaniach in vitro okazało się, iż pantoprazol i omeprazol zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego przez hamowanie przekazywania sygnału drogą jonów wapnia Ca2+ i pomniejszenia aktywności miofilamentów w ludzkim mięśniu przedsionka i komory serca. Wykazano także, iż komórki mięśnia sercowego wykazują obecność pompy protonowej (H+/K+-ATPazy) i - co więcej - ich ekspresja w eksperymentalnych modelach niewydolności serca jest powiększona. Autorzy badania konkludują jednak, iż mimo obaw dotyczących inotropowo-ujemnego wpływu inhibitorów pompy protonowej wykazanego w badaniach in vitro, nie stwierdza się negatywnego wpływu stosowania tej ekipy leków na powiększenie śmiertelności w ekipie chorych na przewlekłą niewydolność serca w warunkach ambulatoryjnych.  Oprac.: dr nauk medycznych Maciej Chałubińskihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831912 Oudit GY, Bakal JA, McAlister FA, Ezekowitz JA.euro J Heart Fail. 2011 Nov;13(11):1211-5

Czym jest Inhibitory pompy protonowej znaczenie w Słownik medycyny I .