Lekarze rodzinni nie chcą co to jest
Co to jest, że Lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z NFZ. Czy płatnik się ugnie.

Czy przydatne?

Definicja Lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z NFZ. Czy płatnik się ugnie? w słowniku

Co to jest Lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z NFZ. Czy płatnik się ugnie?: Negocjacje Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia z Porozumieniem Zielonogórskim (PZ) 1 grudnia skończyły się fiaskiem. Na czwartek (9 grudnia) wyznaczono następny termin rozmów. Jacek Krajewski, prezes PZ uważa, iż warunki zaproponowane lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) poprzez Fundusz są nie do przyjęcia.

Jacek Krajewski wyjaśnia w rozmowie z portalem rynezdrowia.pl, iż problem tkwi w zarządzeniu prezesa NFZ w kwestii ustalenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. – W zarządzeniu jest zamieszczonych szerego sformułowań, które są dla nas nie do przyjęcia, jako świadczeniodawców. Złożyliśmy poprawki do tego zarządzenia, jednak nic się nie zmieniło, mimo iż wnioskowaliśmy wielokrotnie – mówi nam Krajewski.Więcej sprawozdawczościPodstawowa uwaga PZ jest taka, iż nowa klasyfikacja narzuca dodatkowe wymagania lekarzowi POZ, jednak nie przewiduje dodatkowego finansowania.

Jak pisaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl od stycznia 2011 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą przekazywać do Funduszu bardziej szczegółowe dane dotyczące niektórych świadczeń zdrowotnych. Do chwili obecnej były to dane zbiorcze, od 1 stycznia 2011 r. świadczeniodawcy mają przesyłać dane z identyfikacją niektórych grup pacjentów – dzieci i młodzieży. Będą one dotyczyły między innymi liczby wizyt domowych lekarzy i pielęgniarek i obowiązkowych szczepień. Świadczenia te stanowią 5 procent z 1,35 mln świadczeń udzielanych w ramach POZ. Andrzej Troszyński rzecznik NFZ, informował, iż projekt zarządzenia jest konsekwencją rozporządzenia ministra zdrowia. – NFZ narzucił na lekarza POZ bardzo szerokie wymagania w dziedzinie sprawozdawczości, które zabierają czas przeznaczony na przyjmowanie pacjentów – mówi nam Jacek Krajewski.zbyt wiele pracyDodatkowo, zdaniem Krajewskiego, dostępność lekarza POZ zdefiniowana w rozporządzeniu NFZ nie pokrywa się z tym, co zapisano w rozporządzeniu ministerialnym.– Wg zarządzenia doktor musi być popularny dla pacjenta poprzez 50 godz. tygodniowo, co jest niezgodne z wszelkimi normami czasu pracy – nie zgadza się prezes PZ. wg rozporządzenia ministra zdrowia, doktor dla rodziny powinien zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych wedle własnym harmonogramem pracy, a więc poprzez 7 godz. i 35 min., a nie 10 godz. na dzień.Jacek Krajewski ma także obiekcje do metody w jaki NFZ przeprowadza weryfikację świadczeń w POZ. – My mamy w umowach zapisane, iż jeśli po 45 dniach NFZ nie zgłasza zastrzeżeń, wówczas spis jest zamknięta. W czasie gdy regularnie zdarzają się weryfikacje świadczeń na przykład od początku roku. Znajdujemy się poprzez cały rok w niepewnej sytuacji – wyjaśnia nam Krajewski.
Chcą więcej pieniędzyJak informuje Porozumienie Zielonogórskie w 2009 r. w ramach POZ udzielono prawie 140 mln porad lekarskich. Zdaniem Jacka Krajewskiego w b.r. będzie ich jeszcze więcej. Dla porównania, w szpitalach udzielono ok. 1 mln porad.Krajewski zwraca uwagę na fakt, iż planowany udział POZ w ogólnym budżecie NFZ pomniejszył się w relacji do b.r. Lekarze woleliby powrotu do kosztów NFZ z 2009 roku na poziomie 13,4 procent , a więc 450-600 mln zł więcej.– Prawie połowa budżetu NFZ idzie w 2011 r. na leczenie szpitalne, w trakcie, gdy na POZ niecałe 13 procent ,, i na bonus to jest parametr o 0,7 procent ,, niższy, niż w tym roku – argumetuje Krajewski. – NFZ podwyższył uposażenia pielęgniarki szkolnej i pielęgniarki środowiskowej, więc my nie mamy wygórowanych oczekiwań – dodaje.. wg danych NFZ W 2008 r. budżet na POZ wynosił 5,8 mld zł. W 2009 r. nastąpił przyrost finansowania POZ do 7,3 mld zł, pomiędzy innymi przez wzgląd na prowadzonym w POZ programem opieki zdrowotnej w dziedzinie leczenie cukrzycy i chorób układu krążenia, za które lekarze dostają trzykrotną stawkę. W 2010 r. na finansowanie POZ Fundusz przeznaczył 7,282 mld zł. Na 2011 r. przewidywana jest stawka 7,358 mld zł.

Strach przed powtórką Z danych NFZ wynika więc, iż aczkolwiek procentowy udział POZ w budżecie Funduszu się pomniejszył, to stawka zaplanowana na finansowanie lekarzy rodzinnych nieznacznie wzrosła w porównaniu z b.r.Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy NFZ nie ma środków na powiększenie kontraktów w POZ i płacenie lekarzom za dodatkowe wymagania w dziedzinie sprawozdawczości raczej nie wchodzi w grę.Andrzej Troszyński zapowiedział, iż w czwartek (9 grudnia) odbędzie się spotkanie Porozumienia Zielonogórskiego z dyrekcją Funduszu i do tej chwili nie będzie komentował kwestie kontraktów POZ. Jacek Krajewski przewiduje, iż może dojść do sytuacji, gdzie lekarze POZ nie podpiszą kontraktów, jeśli Fundusz będzie nieugięty. – Z moich obserwacji w terenie wynika, iż lekarze są bardzo niezadowoleni z propozycji NFZ – mówi nam prezes PZ.To samo mówił dziennikarzom wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Krzysztof Radkiewicz. Stwierdził, iż jeśli NFZ nie zmieni zarządzenia, PZ z pewnością nie podpisze kontraktów a to groziłoby powtórką zdarzeń z 2004 roku. – Wtedy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jak najpierw 2004 r., gdy umowy nie zostały podpisane i pacjenci poprzez kilka dni nie mogli używać z porad lekarzy POZ – twierdzi Radkiewicz
Objawy Łuszczyca U Dzieci I Młodzieży:
Przyczyny iż łuszczyca dotyka tylko osoby dorosłe. Raczej z tego powodu, iż jej diagnostyka, szczególnie w razie niemowląt, jest wyjątkowo trudna, regularnie także rodzice nie szukają przyczyn zmian skórnych lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z nfz. czy płatnik się ugnie?.
Objawy Leczenie Urazów Wielonarządowych: Powstały Centra Kumulacji Strat?:
Przyczyny działalności centrów urazowych nie gwarantuje, by mogły sobie poradzić - przestrzegają eksperci. 12 sierpnia br. resort zdrowia poinformował, że każde z 14 planowanych centrów gotowe jest do lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z nfz. czy płatnik się ugnie?.
Objawy Lepiej Zapobiegać Niż Leczyć:
Przyczyny śmiertelności pośrodku ostatnich 20 lat pokazuje, iż o ile w okresie przemian ustrojowych w Polsce liczba zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu gwałtownie wzrosła, o tyle później nastąpiła znaczna lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z nfz. czy płatnik się ugnie?.
Objawy Leczenie Biologiczne W ZZSK - Nowe Rekomendacje ASAS/EULAR 2010:
Przyczyny czerwcowym numerze Annals of the Rheumatic Diseases opublikowano najnowsze rekomendacje ASAS (Assessments In Ankylosing Spondylatis International Society) i EULAR (European League Against Rheumatism lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z nfz. czy płatnik się ugnie?.
Objawy Lista Leków Refundowanych: Częściowa Odpłatność Tylko W Zarejestrowanych Wskazaniach. Czyżby Kolejny Problem Z Receptami?:
Przyczyny ustawy refundacyjnej - już z obwieszczeniami - skłania do wniosku, iż ustawodawca zamierza karać finansowo lekarzy nie tylko za wypisanie pacjentowi recepty nieuzasadnionej względami medycznymi czy lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z nfz. czy płatnik się ugnie?.

Czym jest Lekarze rodzinni nie chcą znaczenie w Słownik medycyny L .

  • Dodano:
  • Autor: