Powstaje raport o co to jest
Co to jest, że Powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem.

Czy przydatne?

Definicja Powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem w słowniku

Co to jest Powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem: Poprzez trzy miesiące zespół do spraw opracowania zmian mechanizmu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej - powołany poprzez ministra zdrowia - pracował nad kluczowymi kierunkami strategii działalności placówek POZ. Wg specjalistów receptą na poprawę jakości usług w tym zakresie jest lepszy przepływ informacji o pacjencie i dostosowanie finansowania świadczeń do ich jakości. Raport dotyczący podstawowej opieki trafi do resortu zdrowia w połowie maja.

Kiedy chory wraca ze szpitala i trafia do lekarza POZ, ten powinien mieć do dyspozycji wiadomości o leczeniu pacjenta w czasie hospitalizacji, zażywanych lekach. Dziś jednak tak się nie dzieje - wskazują eksperci medycyny rodzinnej. Kosztowne dublowanie- Z tego powodu dochodzi do sytuacji, gdy pewne badania są niepotrzebnie powielane, wystawiane są recepty na dublujące się leki i tak dalej Uszczelnienie tego mechanizmu pozwoliłoby na poczynienie dużych oszczędności chociażby dotyczące leków refundowanych - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Beata Ostrzycka, konsultant krajowy w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, wchodząca w skład wspomnianego zespołu.Dodaje, iż jeżeli nie wypracujemy mechanizmu, w ramach którego wiadomość będzie szła za pacjentem, nie uda się usprawnić opieki medycznej. - Istotną sprawą byłoby także wprowadzenie - wzorem innych państw - kart ubezpieczenia, co poprawiłoby organizację pracę w lecznicach - zaznacza nasza rozmówczyni.Zdaniem Ostrzyckiej powinien także być położony większy nacisk na terapię w domu pacjenta. Jak podkreśla, unieruchomiony pacjent, na przykład po leczeniu szpitalnym, regularnie nie wie, gdzie szukać pielęgniarki środowiskowej i poprzez sporo dni pozostaje pozbawiony fachowej opieki.- To nie pacjent powinien szukać pielęgniarki, to ona powinna dostać informację ze szpitala, zakładu opieki długoterminowej czy innej instytucji, iż w jej rejonie jest chory wymagający pomocy w domu. I tu powracamy do konieczności zacieśnienia współpracy między poszczególnymi ogniwami mechanizmu opieki zdrowotnej, tak, aby pacjent poruszał się po nim bezpiecznie - zaznacza Beata Ostrzycka.W tym zakresie, zdaniem ekspertów, należy rozważyć wprowadzenie możliwości wypisywania środków pomocniczych (pieluchomajtki, podkłady, wkładki) i opatrunków hydrokoloidowych poprzez pielęgniarki rodzinne. To w konkretnych sytuacjach ułatwiłoby życie pacjentom.Dłuższe wizytyZespół specjalistów pracujący nad raportem dotyczącym POZ wskazuje również na konieczność wydłużenia czasu trwania wizyty u lekarza rodzinnego do przynajmniej 10 min.. W praktyce oznaczałoby to pomniejszenie ilości udzielanych każdego dnia porad poprzez lekarza, jednak ich jakość miałaby ulec zdecydowanej poprawie.ważne byłoby także wprowadzenie normy dostępu do świadczeń lekarza POZ - zależnie od wielkości jego listy pacjentów. Po przeprowadzeniu realnej wyceny wydatków funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego należałoby obniżyć górny limit pacjentów na jednego lekarza do maksimum 2200 osób, stosując ponad tej liczby tak zwany degresywną stawkę kapitacyjną.Zdaniem ekspertów należy docelowo zmniejszyć liczbę pacjentów przypadających na jednego lekarza do 1750.Te ograniczenie oznaczają, iż należałoby zwiększyć liczbę personelu w przychodniach. Z tym może jednak być problem, gdyż dziś w POZ brakuje około 10 tys. lekarzy. Niezbędne jest więc przygotowanie mechanizmu motywującego lekarzy do pracy w przychodniach.Jest poprawa, lecz może być jeszcze lepiejW ciągu ostatniej dekady placówki podstawowej opieki zdrowotnej zostały w 90 procent sprywatyzowane. To zdecydowanie poprawiło wizerunek poradni, chociażby dlatego, iż stały się one lepiej zaopatrzone.W POZ jest udzielanych powyżej 150 mln porad rocznie. By usprawnić pracę lecznic, należy - zdaniem lekarzy - prawnie uregulować: konsultacje telefoniczne albo udzielane pocztą elektroniczną, powtarzanie recept na leki przyjmowane w chorobach przewlekłych i wprowadzenie elektronicznej recepty (rocznej).Nakłady finansowe na fundamentalną opiekę zdrowotną, wg szacunków lekarzy rodzinnych, powinny wynieść ok. 20 procent wszystkich środków przeznaczanych na świadczenia zdrowotne. W Polsce parametr ten systematycznie spada i wynosi aktualnie jedynie ok.12 procent Zmiana zasad finansowania- Chyba największą barierą w rozwoju jakości usług świadczonych w ramach POZ jest złe finansowanie - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Jego zdaniem niezbędna jest zmiana metody finansowania świadczeń w POZ - z formy kapitacyjnej na bardziej motywującą, mieszaną: około 70 procent kwota kapitacyjna i około 30% za poszczególne świadczenia.- W ten sposób promowani mogliby być lepiej wykształceni eksperci - uważa Jacek Krajewski. - W toku prac zespołu wskazywano również na potrzebę powiększenie nakładów na POZ, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę i promocję zdrowia. Tak, tak aby zająć się w większym stopniu nie medycyną naprawczą, a medycyną zapobiegającą pewnym stanom chorobowym.start procesuJak zaznacza prezes Federacji PZ, opinia, która jest owocem prac zespołu, to tylko słowo pobożnych życzeń i spostrzeżeń środowiska związanego z funkcjonowaniem POZ. Do prac zostały zaangażowane praktycznie wszystkie środowiska działające w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki, położne i przedstawiciele NFZ.- Raport, który aktualnie powstaje to dopiero ..start procesu. W dalszym ciągu oczekiwałbym przygotowania kompletnej strategii działania podstawowej opieki zdrowotnej, która ujednoliciłaby schemat jej funkcjonowania w całym państwie - zaznacza Jacek Krajewski. - Efektem końcowym, już po wdrożeniu strategii, powinno stać się pomniejszenie liczby pacjentów, którzy trafialiby z POZ do droższego leczenia szpitalnego
Objawy Pracownie Mammograficzne Pod Systematyczną Kontrolą: Ocena Audytorów Tym Razem Wiążąca Dla Funduszu:
Przyczyny pracownia nie spełnia wymagań ośrodka koordynującego - wynika z audytu klinicznego pracowni mammograficznych realizujących Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. To znacząca poprawa powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem.
Objawy Program Leczenia ŁZS - Propozycje Zmian Do Rozporządzenia:
Przyczyny socjalnych przesłany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych zawierający nowy program powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem.
Objawy Polska Transplantologia Zaczyna Łapać Oddech...:
Przyczyny złotych do 2020 roku - tyle rząd zamierza przeznaczyć na transplantacje w ramach Narodowego Programu Transplantacji na lata 2011-2020. W ostatnim dziesięcioleciu liczba transplantacji szpiku wzrosła powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem.
Objawy Pacjenci Niskiego Priorytetu - Czy Przeciążone SOR-Y Zmienią Reguły Przyjęć?:
Przyczyny prowadzące SOR radzą sobie z natłokiem wymagających doraźnej pomocy pacjentów tworząc poradnie i ambulatoria albo wprost informują, iż osoby kwalifikujące się naprawdę do przyjęcia poprzez lekarza powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem.
Objawy Profilaktyka Zakażeń Wirusem RS: W Lutym Początek Rokowań Ze Szpitalami:
Przyczyny Centrali NFZ wpłynął lista 33 ośrodków, wyłonionych poprzez zespół do spraw profilaktyki paliwizumabem, do podania wcześniakom tego preparatu w ramach programu zdrowotnego Profilaktyka zakażeń powstaje raport o podstawowej opiece zdrowotnej: aby informacja szła za pacjentem.

Czym jest Powstaje raport o podstawowej znaczenie w Słownik medycyny P .

  • Dodano:
  • Autor: