Promienie słoneczne hamują co to jest
Co to jest, że Promienie słoneczne hamują skórne komórki dendrytyczne u chorych na łuszczycę.

Czy przydatne?

Definicja Promienie słoneczne hamują skórne komórki dendrytyczne u chorych na łuszczycę w słowniku

Co to jest: Helioterapia, a więc leczenie słońcem, to dobrze znana sposób postępowania w łuszczycy. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób promienie słoneczne, a wśród nich raczej promieniowanie UV, przyczyniają się do klinicznej poprawy chorych.

Łuszczyca to przewlekła dolegliwość autoimmunologiczna, zależna między innymi od interakcji miedzy komórkami dendrytycznymi, keratynocytami, a limfocytami T. Zaobserwowano, iż w chorobowo zmienionej skórze dochodzi do gromadzenia się zapalnych komórek dendrytycznych, które nasilają miejscowe zapalenie raczej przez produkcję silnej cytokiny zwanej IFN-gamma. To są komórki dendrytyczne w pierwszej kolejności pochodzenia plazmocytoidalnego i mieloidalnego (pDC i mDCs).  Celem naukowców z Oslo University Hospital, Norwegia, była ocena wpływu światła słonecznego na komórki dendrytyczne obecne w chorobowo zmienionej skórze pacjentów z łuszczycą. 10 chorych z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy poddano działaniu słońca na wyspach Gran Canaria. Z obszaru skóry chorobowo zmienionej pobrano biopsje tuż przed ekspozycją na słońce, a następnie w 2. i 16. dniu nasłonecznienia. Wyniki badania wykazały, iż 16-dniowe działanie słońca znacząco poprawiło parametr PASI (Psoriasis Area and Severity Index) wykorzystywany do klinicznej oceny ciężkości łuszczycy. parametr ten odzwierciedla nasilenie zmian łuszczycowych obejmujących zaczerwienienie, grubość zmian i stopień złuszczania się naskórka na obszarze kończyn górnych, dolnych, głowy i tułowia. Zaobserwowano, iż poprawie klinicznej towarzyszyły zmiany w chorobowo zmienionej skórze - równocześnie doszło do spadku liczby zapalnych komórek dendrytycznych pDC, mDC, jak i samego IFN-gamma. Na podstawie obniżenia się poziomu markera DC-LAMP odnotowano także pomniejszoną tendencję mDCs do podziałów. Co ciekawe, wraz ze zmianą liczby komórek dendrytycznych doszło do spadku ilości makrofagów skórnych. Ponad opisane zmiany w skórze zaobserwowano już w początkowej fazie leczenia słońcem.  Zdaniem autorów kliniczna poprawa przebiegu łuszczycy, jaka nastąpiła po ekspozycji na światło słoneczne, była rezultatem obniżenia liczby i aktywności komórek dendrytycznych i makrofagów w zmienionej chorobowo skórze. Fakt ten wskazuje na to, iż korzyści kliniczne wynikające z narażenia na słońce mogą być częściowo wytłumaczone jego wpływem właśnie na skórne komórki dendrytyczne. Wiadomo gdyż, iż ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe indukuje immunosupresję, co korzystnie wpływa na przebieg łuszczycy, jak i innych przewlekłych zapalnych chorób skóry.Światło słoneczne indukuje postęp lokalnego immunosupresyjnego środowiska przez wpływ promieni ultrafioletowych, które przerywają błędne koło przewlekłego zapalenia i odtwarzają poprawną homeostazę.Zdaniem autorów immunosupresja spowodowana promieniowaniem UV dzieje się między innymi drogą działania na skórne komórki prezentujące antygen, w tym komórki dendrytyczne, i ich mediatory. Oprac. dr n med. Maciej Chałubiński 2011 Oct;165(4):792-801. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10430.x.Sun exposure rapidly reduces plasmacytoid dendritic cells and inflammatory dermal dendritic cells in psoriatic skinhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623747 

Czym jest Promienie słoneczne hamują znaczenie w Słownik medycyny P .