Resort zdrowia planuje co to jest
Co to jest, że Resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych w słowniku

Co to jest Resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych: Prof. Marek Jarema, konsultant krajowy w zakresie psychiatrii: - Psychiatryczna opieka środowiskowa jest tańsza i skuteczniejsza od tradycyjnego modelu leczenia w szpitalu
Wg medialnych doniesień, lecz w pierwszej kolejności wedle danymi, które podają eksperci, w naszym państwie rośnie liczba osób wymagających opieki psychiatrycznej. Parametr dotyczący osób, którym w 2006 r. udzielono w Polsce takiej pomocy sięgał około 4% ludności, w trakcie gdy w Europie - aż 11%.

Czy to znaczy, iż Polacy są zdrowsi psychicznie od innych nacji? Czy może taki jest sukces ograniczeń systemowych i barier socjalnych? Jakie działania należy podjąć, by cierpiący na zaburzenia psychicznie rodacy nie czuli się obywatelami drugiej kategorii, zmuszonymi do ukrywania swoich problemów przed najbliższym otoczeniem i, co gorsza, specjalistami z dziedziny psychiatrii? To tylko część pytań, na które odpowiadali uczestnicy redakcyjnej debaty miesięcznika Rynek Zdrowia pt. "Zdrowie psychiczne Polaków".
W Polsce nadal dominuje mechanizm tradycyjnej, instytucjonalnej (szpitalnej) opieki nad chorymi psychicznie. Ten stan rzeczy ma zmienić zarówno ustawa, jak i opublikowany we wrześniu br. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w kwestii realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Powrót do lat 70.Program zakłada między innymi wprowadzenie w naszym państwie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

– Opieka środowiskowa jest idealną metodą opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, Jest po to, tak aby chory pozostał w swoim domu, miejscu pracy, wśród znajomych i przyjaciół. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, na przykład w razie ciężkich schorzeń psychicznych – mówił prof. Marek Jarema, konsultant krajowy w zakresie psychiatrii. Prof. przypomniał, iż taki mechanizm opieki rozpoczął bardzo dobrze funkcjonować w Polsce już w latach 70. ubiegłego wieku.
– Przestał się u nas rozwijać w trakcie transformacji społeczno-ekonomicznej, kiedy zaczęto tylko liczyć kapitał, a jak wiadomo medycyna, tym bardziej psychiatria, nie może być organizacją przynoszącą profit. Zaczęto tak finansować służbę zdrowia, iż opieka psychiatryczna okazała się zupełnie nieopłacalna i w tej chwili wróciliśmy do sytuacji sprzed 30 lat – dodał prof. Marek Jarema.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada, iż fundamentalną jednostką świadczącą usługi w tej dziedzinie będzie Centrum Zdrowia Psychicznego – mniej więcej jedno na 200 tys. mieszkańców. Na razie całym państwie jest tylko około 30 zespołów opieki środowiskowej, które zresztą są źle rozmieszczone.
– na przykład w mazowieckim i małopolskim jest ich lwia część, a w innych województwach ich w ogóle nie ma. Opieka to nie tylko leczenie, lecz także diagnozowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych pacjentów. Niepoprawne i dyskryminujące jest, iż finansowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej jest na tak niskim poziomie, około 3-4% ogólnych wydatków finansowania służby zdrowia, w trakcie gdy w innych państwach UE sięga około 10% – mówił konsultant krajowy.
Co się opłacaProf. Andrzej Czernikiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podkreślał, iż opieka środowiskowa ma dwie zasadnicze zalety. – Pierwsza to ta, iż rzeczywiście wymusza intensywność tej opieki. W szpitalu psychiatrycznym, przy dużej liczbie łóżek, ta opieka jest ekstensywna. Sprowadza się do wizyt lekarskich i rozpisania leków – tłumaczył prof. Andrzej Czernikiewicz. – Pod drugie, opieka środowiskowa jest tańsza.
Z danych brytyjskich wynika, iż taka opieka jest tańsza od szpitalnej nawet o 130%. Czy to możliwe, iż płatnik może tyle zaoszczędzić?
Prof. Marek Jarema: – Tak, dlatego, iż odejście od stacjonarnego mechanizmu, tj. odejście od finansowania szpitali, a jak wiadomo w szpitalu psychiatrycznym przewarzająca część wydatków to wydatki osobowe, utrzymania infrastruktury, a nie samej opieki nad pacjentem. Leki to tylko około 5% wydatków.

Dlaczego więc w Polsce nie ma więcej zespołów opieki środowiskowej? Jeśli dyrektor ma rozwijać opiekę środowiskową, to musi znaleźć źródła jej finansowania. Jeśli mamy szpital wielospecjalistyczny z oddziałem psychiatrycznym i zespół leczenia środowiskowego, to ten zespół w porównaniu z kardiologią czy chirurgią całkowicie się nie opłaca – mówi prof. Jarema.
Będą nowościWojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych przypomniał, iż od 10 lat istnieje rozporządzenie dotyczące wydatków leczenia, tyle iż jest zupełnie martwe. – Nie wiemy, co ile u nas faktycznie kosztuje, bo nadal nie prowadzi się w polskiej ochrone zdrowia jednolitego rachunku wydatków. W AOTM mamy projekt prowadzenia takiego rachunku, czeka jedynie na decyzję polityczną – stwierdził Wojciech Matusewicz.
Dodał, iż priorytetami w polityce Ministerstwa Zdrowia są: onkologia, kardiologia i właśnie psychiatria: – Pośrodku ostatniego roku zdecydowana przewarzająca część rekomendacji Porady Konsultacyjnej AOTM dotycząca leków psychiatrycznych była pozytywna. W niektórych sytuacjach warunkiem pozytywnej rekomendacji mogło być obniżenie ceny leku – zaznaczył dyrektor Matusewicz. Artur Fałek, dyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, iż dzięki presji na podmioty odpowiedzialne, powiodło się obniżyć cenę terapii olanzapiną, co na liście refundacyjnej będącej aktualnie w konsultacjach, daje dużą oszczędność.
– Dlatego stwarza się przestrzeń na objęcie w przyszłości refundacją nowych preparatów, w tym neuroleptyków drugiej generacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej, z których każdy będzie miał swój limit. Pozytywne rekomendacje Porady AOTM uzyskały pomiędzy innymi arypiprazol, kwetiapina i paliperidon – mówił dyrektor Artur Fałek.
– Wszystkie nowe cząsteczki powinny wspólnie wejść na listę refundacyjną. Chodzi o konkurowanie na rynku, który w Polsce ma zaburzoną strukturę, z bardzo widoczną dominacją olanzapiny. Istotne jest, by zachować odpowiednie proporcje. aktualnie leczenie risperidonem to wydatek dla płatnika rzędu 60 zł miesięcznie, a olanzapiną – powyżej 500 zł – mówił Artur Fałek.
List konsultanta– Jeśli chodzi o ten efekt olanzapinowy, to jeszcze przed wakacjami napisałem list do całego środowiska psychiatrów, iż przypisywanie leków na recepty refundowane dotyczy pewnego określonego wskazania. Bardzo się cieszę, iż dolegliwość afektywna dwubiegunowa została dostrzeżona w sensie refundowania leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji – powiedział prof. Marek Jarema.

Prof. Andrzej Czernikiewicz: – Moim zdaniem, trudno wyobrazić sobie leczenie środowiskowe bez leków drugiej generacji, gdyż dopóki stosujemy leki pierwszej generacji to nie mamy czasu na zajmowanie się problemami środowiskowymi pacjenta. Poświęcamy czas objawom ubocznym tych leków. Spychamy wtedy tego pacjenta jednak w kierunku szpitala.
Pełna stosunek z debaty - już w najbliższym, październikowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia
Objawy Ratownicy Wciąż Bez Podwyżek, Więc Rozmawiają Z Ministrem Zdrowia:
Przyczyny nadal nie dostali obiecanych podwyżek. Kwestia utknęła w miejscu w chwili, kiedy wydawało się, iż wszystko jest już na dobrej drodze, a więc po tym jak Sejmowa Komisja Finansów Publicznych resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych.
Objawy Rak Płuca Głównym Zabójcą. Jest Raport O Epidemiologii Nowotworów W Polsce:
Przyczyny stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując powyżej 26 procent zgonów u mężczyzn i 23 procent zgonów u kobiet. Najpierw XXI wieku, na każde 100 tys. osób, w polskiej populacji diagnozowanych resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych.
Objawy Reklama Nie Uczy, Czyli Dziesięć Grzechów Głównych W Farmakoterapii Bólu:
Przyczyny opublikowanymi w Pain In Europe, ok. 70 procent Polaków przyjmuje leki przeciwbólowe, co w przeliczeniu na miligramy substancji czynnych daje nam 1. miejsce wśród państw UE. Z badań prowadzonych resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych.
Objawy Rusza Łódzki Pilotaż: W Pracowniach Radiologicznych Pojawią Się Audytorzy:
Przyczyny trwają przygotowania do pilotażowego programu monitoringu jakości procedur i sprzętu w pracowniach radiologicznych, realizowanego poprzez zespoły zewnętrznych audytorów. - Wprowadzenie mechanizmu resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych.
Objawy Ratownictwo Medyczne Czeka Na "Dużą" Nowelizację Ustawy:
Przyczyny o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która dotyczy zmiany algorytmu podziału środków, poparły wszystkie siły parlamentarne. To jest jednak preludium zmian w systemie ratownictwa. Być może już w resort zdrowia planuje rozszerzenie refundacji leków psychiatrycznych.

Czym jest Resort zdrowia planuje znaczenie w Słownik medycyny R .

  • Dodano:
  • Autor: