Wirtualny konsultant czyli co to jest
Co to jest, że Wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu.

Czy przydatne?

Definicja Wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu w słowniku

Co to jest Wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu: Poznańscy neurolodzy pracują z naukowcami z Singapuru nad stworzeniem komputerowego mechanizmu wspomagania decyzji o podjęciu leczenia trombolitycznego w udarze niedokrwiennym mózgu.

Mechanizm wskaże lekarzom na oddziałach neurologicznych i ratunkowych, czy pacjent może zyskać na wspomnianym leczeniu, czy także odwrotnie – z racji na spore ryzyko powikłań należy z niego zrezygnować. Wprowadzenie leczenia trombolitycznego u pacjentów we inicjalnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu dzięki rekombinowanego aktywatora plazminogenu (rt-PA) zapobiega ryzyku zgonu pacjentów.– Pozwala także na pomniejszenie o 15-18 procent liczby chorych z sporym stopniem inwalidztwa poudarowego, wymagających stacjonarnej opieki i, co za tym idzie, daje sposobność samodzielnego funkcjonowania tych pacjentów – mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Radosław Kaźmierski, kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, koordynator projektu ze strony polskiej.Jednak – jak podkreśla neurolog – leczenie musi się rozpocząć do 4,5 godziny od wystąpienia udaru i u ok. 7 procent pacjentów jest obciążone ryzykiem jego ukrwotocznienia, co wiąże się z pogorszeniem rokowania w dziedzinie uzyskania samodzielności po udarze i zwiększeniem śmiertelności.– Poprawna identyfikacja tych osób na poziomie oddziału ratunkowego napotyka jednak na całym świecie na problemy wynikające z braku możliwości szybkiego i precyzyjnego prognozowania przebiegu dolegliwości u poszczególnych chorych w razie podjęcia leczenia trombolitycznego albo rezygnacji z tej terapii – tłumaczy prof. Kaźmierski.Wszystko w czterech modułachProjekt, nad którym pracuje ekipa naukowców z Polski i Singapuru ma na celu poprawę możliwości szybkiego diagnozowania udaru niedokrwiennego mózgu i prognozowania jego przebiegu. Ma powstać komputerowy mechanizm wspomagania decyzji, którego elementem będzie multimodalny atlas udaru mózgu oparty w pierwszej fazie na obrazach tomografii komputerowej mózgu, a w kolejnej fazie projektu na obrazowaniu udaru sposobem rezonansu magnetycznego.– mechanizm będzie korzystał z danych z czterech modułów: danych demograficznych pacjenta, stanu klinicznego w momencie przyjęcia do oddziału ratunkowego szpitala, wybranych wyników badań laboratoryjnych i nowych biomarkerów wczesnego uszkodzenia bariery krew-mózg (metodyka ich oznaczania opracowywana jest w tym badaniu), a również parametrów obrazowych – tłumaczy prof. Kaźmierski.Ostatecznie w ręce lekarzy oddziałów neurologicznych i ratunkowych trafi informatyczne narzędzie diagnostyczno-prognostyczne, którego zadaniem będzie wspomaganie decyzji o podjęciu leczenia trombolitycznego we inicjalnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu.Skomplikowane dane, prosta informacjaSystem poda w odsetkach szanse korzystnego albo niekorzystnego przebiegu dolegliwości (ryzyko zgonu albo inwalidztwa) w razie wdrożenia albo braku wdrażania leczenia rt-PA.– Dzięki współpracy ze statystykami i inżynierami, pozwoli także na przełożenie wielu danych liczbowych i skomplikowanej automatycznej analizy obrazu w prostą informację: czy pacjent może zyskać na leczeniu, czy nie – podkreśla prof. Kaźmierski.Ze strony polskiej w realizacji poszczególnych faz projektu brało udział czternastu lekarzy, w tym m. in. dr hab. med. Sławomir Michalak, kierownik Zakładu Neurochemii Katedry Neurologii UM w Poznaniu, który przeprowadził nowatorskie analizy neurochemiczne krwi pacjentów z udarem. Ponadto w ostatnim roku do realizacji projektu włączył się również specjalista z dziedziny statystyki, prof. Andrzej Tukiendorf z Politechniki Opolskiej.– Aktualnie kończy się trzeci rok realizacji grantu. W tym czasie powiodło się zbadać powyżej 750 pacjentów z udarem mózgu. U chorych określono czynniki, dla których wykazano korelacje ze śmiertelnością albo występowaniem inwalidztwa po udarze. Dlatego powstała bardzo spora baza danych, która pozwoli na ustalenie siły prognostycznej poszczególnych ocenianych w badaniu parametrów – mówi prof. Kaźmierski. z racji na obiecujące rezultaty przewidywane jest przedłużenie umowy o współpracy dwustronnej między Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu a instytutem A*STAR w Singapurze
Objawy Wysyłają Do Innego Miasta, Czyli Poznańska Dziecięca Okulistyka Wyjazdowa:
Przyczyny dziecko z przeciętą powieką odesłano z Poznania do Piły, gdyż w mieście, które dysponuje odpowiednią kadrą medyczną i bazą leczniczą, nikt nie podjął się zszycia delikatnej skóry. Zawiniła wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu.
Objawy Wysokie Dawki Tlenu W Leczeniu Zaostrzeń Astmy Mogą Być Niebezpieczne:
Przyczyny przewlekłych chorób układu oddechowego - takich, jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc (POChP) - regularnie wymagają leczenia tlenem. Podawanie tlenu w wysokich dawkach wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu.
Objawy Wysoki Sądzie, Mamy Problem: Psychiatrzy Nie Garną Się Do Pracy Dla Wymiaru Sprawiedliwości:
Przyczyny wynagrodzeń, żmudna robota i olbrzymia odpowiedzialność sprawiają, iż w Polsce coraz trudniej o najwyższej jakości ekspertyzy biegłych z zakresu psychiatrii. Coraz częściej opinie na potrzeby wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu.
Objawy Wśród Zagranicznych Dawców Szpiku Dla Polskich Pacjentów Dominują Niemcy:
Przyczyny jest zarejestrowanych około 40 tys. dawców szpiku kostnego. Ich dane są zebrane w 5 rejestrach. Największym jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający od wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu.
Objawy Wrocławscy Naukowcy Na Tropie Prostej Diagnostyki Nowotworów:
Przyczyny chcą opracować niedrogie i skuteczne testy, które wykrywałyby nowotwory. Postęp technologii i wprowadzenie nowych metod badawczych do laboratoriów i powiązanie różnych dziedzin edukacji jak na wirtualny konsultant, czyli system podpowie jak leczyć pacjentów z udarem mózgu.

Czym jest Wirtualny konsultant, czyli znaczenie w Słownik medycyny W .

  • Dodano:
  • Autor: