Zagadka oporności komórek co to jest
Co to jest, że Zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na.

Czy przydatne?

Definicja Zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana... w słowniku

Co to jest Zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana...: Można powiedzieć, że ostatecznie potwierdzone zostało to, co od jakiegoś czasu wszyscy śledzący rozwój badań nad przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) podejrzewali i czego się obawiali... Stawiając sprawę jasno - komórki macierzyste PBSz nie są zależne od kinazy BCR/ABL!

Sporo prezentacji, zarówno ustnych, jak i plakatowych na ostatnim zjeździe American Society of Hematology (popularnym ASHu) próbowało odpowiedzieć na pytania: jakie systemy są odpowiedzialne za oporność komórek macierzystych PBSz na inhibitory kinaz tyrozynowych (TKI)  i co jest siłą napędową tych komórek, czy tylko onkogenna kinaza BCR/ABL?w czasie gdy tuż po ASHu ukazała się w Journal of Clinical Investigation robota (1), która definitywnie pokazuje, że komórki macierzyste PBSz – pomimo obecności genu fuzyjnego BCR/ABL i pomimo aktywności onkogennej kinazy tyrozynowej poprzez ten gen kodowanej – w ogóle nie są od niej uzależnione (termin regularnie służący w odniesieniu do komórek nowotworowych jako oncogene addiction). Autorów pracy nie trzeba przedstawiać, to zespół B. Drukera (pioniera badań klinicznych imatynibu u chorych z PBSz) i M. Deiningera z Oregon Health and Science University Cancer Institute w Portland w Oregon we współpracy z J. Cortesem z M.D. Anderson Cancer Center w Houston w Teksasie. Badacze zastosowali różne modele eksperymentalne (linie komórkowe, komórki pierwotne izolowane od chorych) i różne markery aktywności BCR/ABL (barwienie i detekcja wewnątrzkomórkowa fosforylowanych białek przy wykorzystaniu cytometrii przepływowej, Western blotting i barwienia immunohistochemiczne na wysortowanych komórkach macierzystych ).Wszystko po to, by wykluczyć sprzeczności dotyczące aktywności BCR/ABL w komórkach macierzystych jakie pojawiały się we poprzednich pracach, a powiązane najprawdopodobniej z różną metodyką. W sposób przekonywający autorzy pracy zademonstrowali, że pomimo zahamowania aktywności kinazy poprzez różne inhibitory (badacze stosowali zarówno imatynib, jak i inhibitory 2-giej generacji – nilotynib i dasatynib) komórki określane jako macierzyste komórki białaczkowe (CD34+CD38-CD133+) nie umierają w obecności TKI. Co więcej, przy odpowiedniej stymulacji cytokinami, takie komórki mogą dzielić się i podtrzymywać chorobę resztkową.odbywa się tak nawet pomimo ciągłego zahamowania aktywności kinazy BCR/ABL przez długoterminową inkubację komórek z TKI w stężeniach analogicznych do tych uzyskiwanych w organizmie pacjenta. Z pracy nasuwa się pierwszy i oczywisty wniosek kliniczny – TKI, nie umniejszając ich skuteczności, nie będą w stanie doprowadzić do eradykacji dolegliwości. Chcąc doprowadzić do wyeliminowania komórek macierzystych PBSz potrzebny będzie krok dalej. Pytanie, czy będzie to leczenie łączona, czy zupełnie nowe podejście terapeutyczne, pozostaje na razie bez odpowiedzi.*dr Tomasz Stokłosa, Zakład Immunologii Centrum BiostrukturyWarszawski Uniwersytet MedycznyWięcej: http://hematoonkologia.pl1. Corbin AS, Agarwal A, Loriaux M, Cortes J, Deininger MW, Druker BJ. Human chronic myeloid leukemia stem cells are insensitive to imatinib despite inhibition of BCR-ABL activity. J Clin Invest. 2010 Dec 13. doi: 10.1172/JCI35721
Objawy Zbyt Zajęci, Aby Udzielić Pierwszej Pomocy?:
Przyczyny która zmarła w wyniku obrażeń głowy niedaleko Szpitala Św. Zofii w Warszawie, chce wyjaśnienia okoliczności jej śmierci. Nie to jest jedyny sytuacja, kiedy prokuratura albo sąd muszą sprawdzić, czy zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana....
Objawy Zdrowotna Nowinka W Stylu Retro, Czyli Tęsknota Za Polską Szkołą Rehabilitacji:
Przyczyny państwo wytyczał kierunki rozwoju światowej rehabilitacji Szpital Powiatowy w Łęcznej stosuje od początku roku metodę szybkiej rehabilitacji pacjentów po operacji biodra albo kolana. Po kilku dniach zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana....
Objawy Zdrowie Publiczne - Po Tych Studiach Na Absolwentów Czeka Kilka Niewiadomych:
Przyczyny absolwenci zdrowia publicznego mają przed sobą sporo dróg aktywności zawodowej... W roku akademickim 2009/2010 studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzi 39 uczelni. Teoretycznie absolwenci tego zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana....
Objawy Zima Nadeszła, Czyli Narciarzu, Nie Łam Się!:
Przyczyny więzadeł kolanowych kosztuje od 7 do 10 tys. złotych! Zatem, uwaga na kolana! Dopiero w przedostatni weekend tego roku (18-20 grudnia) narciarze mogą liczyć na pierwszą w tym sezonie sposobność zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana....
Objawy Zsuzsanna Jakab: WHO Będzie Promować Większe Nakłady Na Profilaktykę:
Przyczyny trakcie konferencji prasowej, jeszcze jako wiceminister zdrowia Węgier w trakcie 59. sesji Porady Administracyjnej Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Kopenhadze, Zsuzsanna zagadka oporności komórek macierzystych przewlekłej białaczki szpikowej na inhibitory kinaz tyrozynowych (niemal) rozwiązana....

Czym jest Zagadka oporności komórek znaczenie w Słownik medycyny Z .

  • Dodano:
  • Autor: