Bon Skarbowy co to jest
Definicja Bon Skarbowy. Co oznacza Państwa, gdzie zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym.

Czy przydatne?

Co to jest Bon Skarbowy

Definicja BON SKARBOWY: krótkoterminowy papier wartościowy emitowany poprzez Skarb Państwa, gdzie zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie.

Znaczenie Business Interruption:
Słownik zapewniające zwrot utraconych w konsekwencji ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczeń zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym towarzystwie bon skarbowy.
Znaczenie Broker Ubezpieczeniowy:
Słownik pośrednik pomiędzy osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska bazuje na zawieraniu i wykonywaniu umów bon skarbowy.
Znaczenie Bezrobocie Strukturalne:
Słownik bezrobocie spowodowane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do struktury popytu na pracę - np. z racji na kwalifikacje bon skarbowy.
Znaczenie Bank Centralny:
Słownik bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych i realizuje ich zlecenia płatnicze. W bon skarbowy.
Znaczenie Bezrobocie Utajone:
Słownik nie objęte statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w formie nadzatrudnienia; w państwach rozwiniętych jest rezultatem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy na bon skarbowy.

Czym jest Bon Skarbowy znaczenie w Słownik finansowy B .

  • Dodano:
  • Autor: