Cena co to jest
Definicja Cena. Co oznacza sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny.

Czy przydatne?

Co to jest Cena

Definicja CENA: dla nabywcy cenę stanowi łączna stawka zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty.

Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej cena.
Znaczenie Cena Monopolowa:
Słownik zawiera zazwyczaj zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana poprzez monopol cena.
Znaczenie Cena Detaliczna:
Słownik cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży cena.
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą cena.
Znaczenie Czarna Gospodarka:
Słownik szara strefa, podziemna nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia cena.

Czym jest Cena znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: