Fkus co to jest
Definicja Fiskus. Co oznacza Kolokwialnie urząd skarbowy, skarb państwa. Co to jest Fiskus słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Fiskus

Definicja FISKUS: Kolokwialnie urząd skarbowy, skarb państwa.

Znaczenie Faktor (Factor):
Słownik w transakcjach faktoringowych podmiot nabywający wierzytelności przysługujące faktorantowi i świadczący dodatkowe usługi w ramach zawartej umowy faktoringowej w zamian za otrzymywaną prowizję fiskus.
Znaczenie Firma:
Słownik nazwa, pod którą osoba fizyczna albo prawna prowadzi przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, lecz mającym wartość majątkową fiskus.
Znaczenie Faktoring Mieszany (Mixed Factoring):
Słownik występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta i oboje podzielone są ryzykiem. W umowie ustala się w jakich sytuacjach i w jakim stopniu ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika fiskus.
Znaczenie Faktoring:
Słownik finansowania handlu zagranicznego. Bazuje na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, ale bieżące należności fiskus.
Znaczenie Fiskalizm:
Słownik nakładanie nowych obciążeń podatkowych; polityka skarbowa dążąca do osiągnięcia jak największych wpływów z podatków fiskus.

Czym jest Fiskus znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: