Specjaltyczne Fundusze co to jest
Definicja Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio). Co oznacza sposobność ustalenia w.

Czy przydatne?

Co to jest Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio)

Definicja SPECJALISTYCZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE (SFIO): wzorowane są na funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów.

Znaczenie Saldo:
Słownik inaczej stan konta specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (sfio).
Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (sfio).
Znaczenie Swap:
Słownik umowa, na mocy której dwa podmioty pożyczają siebie wzajemnie walutę. Pozwala to na łatwą zmianę zobowiązań na przykład o zmiennym oprocentowaniu, na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (sfio).
Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (sfio).
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (sfio).

Czym jest Specjalistyczne Fundusze znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: