Franszyza co to jest
Definicja Franszyza. Co oznacza ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Franszyza

Definicja FRANSZYZA: Uzgodniona i zapisana w polisie stawka do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Znaczenie Faktura:
Słownik szczegółowy dokument sprzedaży franszyza.
Znaczenie Franczyza:
Słownik towarów, usług, który oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami franszyza.
Znaczenie Fundusze Stabilnego Wzrostu:
Słownik zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Kluczowe inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Wybrane fundusze tego typu mają również pewną część swoich aktywów w akcjach franszyza.
Znaczenie Fundusze Prywatyzacji:
Słownik się inwestycjami w papiery wartościowe powiązane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje firm uczestniczących w tym programie). Gdyż w portfelu znajdują się przeważnie akcje, fundusze franszyza.
Znaczenie Faktoring:
Słownik finansowania handlu zagranicznego. Bazuje na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, ale bieżące należności franszyza.

Czym jest Franszyza znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: