Franszyza co to jest
Definicja Franszyza. Co oznacza ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Czy przydatne?

Co to jest Franszyza

Definicja FRANSZYZA: Uzgodniona i zapisana w polisie stawka do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Znaczenie Faktoring Mieszany (Mixed Factoring):
Słownik występuje wówczas, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta i oboje podzielone są ryzykiem. W umowie ustala się w jakich sytuacjach i w jakim stopniu ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika franszyza.
Znaczenie Fundusze Prywatyzacji:
Słownik się inwestycjami w papiery wartościowe powiązane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje firm uczestniczących w tym programie). Gdyż w portfelu znajdują się przeważnie akcje, fundusze franszyza.
Znaczenie Fundusze Akcji:
Słownik Uważane są za w najwyższym stopniu ryzykowne. Portfel inwestycyjny złożona jest w większości z akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w momencie hossy, w momencie bessy zwykle generują spore utraty franszyza.
Znaczenie Faktura:
Słownik szczegółowy dokument sprzedaży franszyza.
Znaczenie Fundusze Stabilnego Wzrostu:
Słownik zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Kluczowe inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Wybrane fundusze tego typu mają również pewną część swoich aktywów w akcjach franszyza.

Czym jest Franszyza znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: