Fundusze Prywatyzacji co to jest
Definicja Fundusze Prywatyzacji. Co oznacza powiązane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje.

Czy przydatne?

Co to jest Fundusze Prywatyzacji

Definicja FUNDUSZE PRYWATYZACJI: Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe powiązane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje firm uczestniczących w tym programie). Gdyż w portfelu znajdują się przeważnie akcje, fundusze te należą do grona bardziej ryzykownych.

Znaczenie Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Fio):
Słownik Posiadają zmienną liczbę uczestników i zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe; mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Finanse Publiczne:
Słownik mechanizmy powiązane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów pieniężnych; na finanse publiczne składają się: budżety państwa i samorządowe i fundusze celowe fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Franczyza:
Słownik towarów, usług, który oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Fundusz Ubezpieczeniowy:
Słownik Stawka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Faktor (Factor):
Słownik w transakcjach faktoringowych podmiot nabywający wierzytelności przysługujące faktorantowi i świadczący dodatkowe usługi w ramach zawartej umowy faktoringowej w zamian za otrzymywaną prowizję fundusze prywatyzacji.

Czym jest Fundusze Prywatyzacji znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: