Fundusze Prywatyzacji co to jest
Definicja Fundusze Prywatyzacji. Co oznacza powiązane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje.

Czy przydatne?

Co to jest Fundusze Prywatyzacji

Definicja FUNDUSZE PRYWATYZACJI: Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe powiązane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje firm uczestniczących w tym programie). Gdyż w portfelu znajdują się przeważnie akcje, fundusze te należą do grona bardziej ryzykownych.

Znaczenie Fundusze Akcji:
Słownik Uważane są za w najwyższym stopniu ryzykowne. Portfel inwestycyjny złożona jest w większości z akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w momencie hossy, w momencie bessy zwykle generują spore utraty fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Faktoring:
Słownik finansowania handlu zagranicznego. Bazuje na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, ale bieżące należności fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Futures (Kontrakt Terminowy):
Słownik finansowy, będący rodzajem umowy, gdzie sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Finanse Publiczne:
Słownik mechanizmy powiązane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów pieniężnych; na finanse publiczne składają się: budżety państwa i samorządowe i fundusze celowe fundusze prywatyzacji.
Znaczenie Fiskus:
Słownik Kolokwialnie urząd skarbowy, skarb państwa fundusze prywatyzacji.

Czym jest Fundusze Prywatyzacji znaczenie w Słownik finansowy F .

  • Dodano:
  • Autor: