Interwencja co to jest
Definicja Interwencja. Co oznacza ingerencja jednego państwa w kwestie dotyczące polityki.

Czy przydatne?

Co to jest Interwencja

Definicja INTERWENCJA: ingerencja jednego państwa w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej i zagrancznej innego państwa.

Znaczenie Inwestor Strategiczny:
Słownik osoba fizyczna albo prawna posiadająca więcej niż 50 procent akcji spółki; dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi i kwalifikacjami zgodnymi z zakresem działania danej spółki interwencja.
Znaczenie Interwencjonizm:
Słownik narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali interwencja.
Znaczenie Inwestycje:
Słownik nakłady ponoszone dla powstania albo powiększenia środków trwałych, przyczyniające się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług interwencja.
Znaczenie Inflacja Strukturalna:
Słownik zdarzenie spowodowane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu interwencja.
Znaczenie Inflacja Kosztowa:
Słownik inflacja spowodowana wzrostem wydatków produkcji interwencja.

Czym jest Interwencja znaczenie w Słownik finansowy I .

  • Dodano:
  • Autor: