Leasing Operacyjny co to jest
Definicja Leasing Operacyjny. Co oznacza trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów.

Czy przydatne?

Co to jest Leasing Operacyjny

Definicja: gdy element umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, z kolei raty leasingowe stanowią wydatek uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy. Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa. W momencie trwania umowy zazwyczaj pełne ryzyko dotyczące dobra, wydatki jego utrzymania, napraw i ubezpieczenia i powiązane z nim podatki ponosi Udostępniający.

Czym jest Operacyjny Leasing znaczenie w Słownik finansowy L .