Midwig co to jest
Definicja Midwig. Co oznacza i dywidend) średnich firm notowanych na Giełdzie Papierów.

Czy przydatne?

Co to jest Midwig

Definicja MIDWIG: indeks giełdowy (nie uwzględniający dochodów z praw poboru i dywidend) średnich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liczony na podstawie porfela akcji 40 firm . Datą bazową dla MIDWIGu jest 31 grudnia 1997 r., a wartością bazową 1000 punktów, a pierwsza jego publikacja miała miejsce 21 września 1998 roku.

Znaczenie Monopol:
Słownik struktura rynku, na którym istnieje jeden sprzedawca; przysługujący przedsiębiorstwu wyłączny tytuł do produkcji albo handlu danym wyrobem midwig.
Znaczenie Minimalna Gwarantowana Emerytura:
Słownik kraj zapewni osobom, które pozostały w I filarze min., dożywotnio wypłacaną emeryturę, wynikającą z ilości pieniędzy zebranych na ich kontach w ZUS i stażu pracy midwig.
Znaczenie Memorandum Finansowe (Financing Memorandum):
Słownik Komisją Europejską i państwem, będącym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójności wyznaczająca cele i zasięg danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy midwig.

Czym jest Midwig znaczenie w Słownik finansowy M .

  • Dodano:
  • Autor: