Ofe (otwarty Fundusz co to jest
Definicja Ofe (otwarty Fundusz Emerytalny). Co oznacza emerytalnego. Obiektem działalności OFE jest.

Czy przydatne?

Co to jest Ofe (otwarty Fundusz Emerytalny)

Definicja OFE (OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY): Jest elementem drugiego filaru nowego mechanizmu emerytalnego. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne. Otwarty Fundusz Emerytalny jest tworzony i zarządzany poprzez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE).

Znaczenie Odszkodowanie:
Słownik Stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, iż ryzyko jej wystąpienia objęte było umową ofe (otwarty fundusz emerytalny).
Znaczenie Odsetki:
Słownik banku kosztem pozyskania kapitałów (na przykład depozyty bankowe) poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądż także przychodem powstałym wskutek udostępniania poprzez bank kapitałów (((na ofe (otwarty fundusz emerytalny).
Znaczenie Obligacja:
Słownik papier wartościowy stwierdzający, iż emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia ofe (otwarty fundusz emerytalny).
Znaczenie Opcja Europejska:
Słownik to opcja która może zostać zrealizowana tylko w jednym określonym terminie ofe (otwarty fundusz emerytalny).
Znaczenie Okres Odsetkowy (Interest Period):
Słownik czas wyrażany jako liczba dni albo jako różnica dwóch dat, za który bank nalicza odsetki od kapitału ofe (otwarty fundusz emerytalny).

Czym jest Ofe (otwarty Fundusz znaczenie w Słownik finansowy O .

  • Dodano:
  • Autor: