Ubezpieczeniowy Fundusz co to jest
Definicja Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co oznacza Jej zadaniem jest wypłacanie odszkodowań.

Czy przydatne?

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Definicja: Organizacja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej albo rolnika, w razie nie określenia tożsamości sprawcyza szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu albo rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w razie ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami.

Czym jest Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy znaczenie w Słownik finansowy U .