Ubezpieczeniowy Fundusz co to jest
Definicja Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co oznacza Jej zadaniem jest wypłacanie odszkodowań.

Czy przydatne?

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Definicja UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY: Organizacja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej albo rolnika, w razie nie określenia tożsamości sprawcyza szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu albo rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w razie ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami.

Znaczenie Umowa Zlecenie:
Słownik przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania ustalonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie sukces nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tak zwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Utarg:
Słownik zobacz przychód ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubruttowione Zarobki:
Słownik Ubruttowienie zarobków, bazuje na powiększeniu pensji brutto pracownika (zarobek netto plus podatek od osób fizycznych) o wysokość składki emerytalnej, którą musi on zapłacić (18.71 ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubezpieczenie:
Słownik pozwalający zastąpić ogromną, lecz niepewną stratę powstałą wskutek zdarzenia losowego, w miarę niewielką, lecz pewną utratą (składką) ubezpieczeniową. Ubezpieczenia dzieli się na dobrowolne i ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz znaczenie w Słownik finansowy U .

  • Dodano:
  • Autor: