Zacofanie Gospodarcze co to jest
Definicja Zacofanie Gospodarcze. Co oznacza państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata.

Czy przydatne?

Co to jest Zacofanie Gospodarcze

Definicja ZACOFANIE GOSPODARCZE: opóżnienie w rozwoju gospodarczym wykazywane poprzez część państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata; objawia się między innymi: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu narodowego, anachronicznych technikach wytwarzania i niskim poziomie kwalifikacji.

Znaczenie Zastaw Rejestrowy:
Słownik w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zysk Ekonomiczny:
Słownik stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich wydatków zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zysk:
Słownik nadwyżki dochodów nad opłatami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zatrudnienia Struktura:
Słownik układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pracy, formy wynagrodzenia) tworzących zbiorowość wszystkich zatrudnionych zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zawodowo Czynni:
Słownik osoby w wieku produkcyjnym, wykonujące pracę przynoszącą dochód albo poszukujących pracy; zawodowo czynni to pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin zacofanie gospodarcze.

Czym jest Zacofanie Gospodarcze znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: