Zacofanie Gospodarcze co to jest
Definicja Zacofanie Gospodarcze. Co oznacza państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata.

Czy przydatne?

Co to jest Zacofanie Gospodarcze

Definicja ZACOFANIE GOSPODARCZE: opóżnienie w rozwoju gospodarczym wykazywane poprzez część państw w relacji do najwyżej rozwiniętych państw świata; objawia się między innymi: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu narodowego, anachronicznych technikach wytwarzania i niskim poziomie kwalifikacji.

Znaczenie Zastaw:
Słownik ograniczone prawo rzeczowe, którego kluczowym celem jest zabezpieczenie wierzytelności zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zysk Ekonomiczny:
Słownik stawka pozostała po odjęciu od przychodów spółki wszystkich wydatków zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zwolnienia Grupowe:
Słownik rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych albo leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zielona Karta:
Słownik obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający wykorzystanie w ruchu poza granicami naszego państwie. Obowiązuje w państwach, które podpisały konwencję Zielonej Karty zacofanie gospodarcze.
Znaczenie Zatrudnienie:
Słownik pracujący z reguły na podstawie umowy o pracę zacofanie gospodarcze.

Czym jest Zacofanie Gospodarcze znaczenie w Słownik finansowy Z .

  • Dodano:
  • Autor: