Dane biometryczne co to jest
Definicja Dane biometryczne w prawie. Znaczenie biometrycznych - należy poprzez to rozumieć.

Czy przydatne?

Definicja Dane biometryczne w prawie

Definicja z ang. biometrics, z niem. Biometrie.

Słownik DANE BIOMETRYCZNE: danych biometrycznych - należy poprzez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych.

Znaczenie Droga Konieczna:
Wyjaśnienie nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej albo do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem dane biometryczne.
Znaczenie Dochód Dziecka:
Wyjaśnienie zalicza się kwotę otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dane biometryczne.
Znaczenie Dłużnik Alimentacyjny:
Wyjaśnienie alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy dane biometryczne.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają dane biometryczne.
Znaczenie Dyscyplinarne Zwolnienie:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku: ciężkiego naruszenia poprzez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia poprzez pracownika w momencie dane biometryczne.

Czym jest Dane biometryczne znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: