Dane biometryczne co to jest
Definicja Dane biometryczne w prawie. Znaczenie biometrycznych - należy poprzez to rozumieć.

Czy przydatne?

Definicja Dane biometryczne w prawie

Definicja z ang. biometrics, z niem. Biometrie.

Słownik DANE BIOMETRYCZNE: danych biometrycznych - należy poprzez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych.

Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia specjalnych warunków, ustalonych przepisami prawa. Art. 5 punkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dane biometryczne.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w dane biometryczne.
Znaczenie Dzierżyciel:
Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego dane biometryczne.
Znaczenie Dłużnik Zajętej Wierzytelności:
Wyjaśnienie wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu dane biometryczne.
Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej dane biometryczne.

Czym jest Dane biometryczne znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: