Dłużnik solidarny co to jest
Definicja Dłużnik solidarny w prawie. Znaczenie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik solidarny w prawie

Definicja z ang. joint and several debtor, z niem. Gesamtschuldner.

Słownik DŁUŻNIK SOLIDARNY: (z angielskiego: severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych samych zasadach co dłużnik kluczowy.

Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego dłużnik solidarny.
Znaczenie Dostawca EETS:
Wyjaśnienie spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku dłużnik solidarny.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dłużnik solidarny.
Znaczenie Dane Biometryczne:
Wyjaśnienie danych biometrycznych - należy poprzez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych dłużnik solidarny.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w dłużnik solidarny.

Czym jest Dłużnik solidarny znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: