Dłużnik solidarny co to jest
Definicja Dłużnik solidarny w prawie. Znaczenie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik solidarny w prawie

Definicja z ang. joint and several debtor, z niem. Gesamtschuldner.

Słownik: (z angielskiego: severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych samych zasadach co dłużnik kluczowy.

Czym jest Dłużnik solidarny znaczenie w Słownik prawo D .