Dział spadku co to jest
Definicja Dział spadku w prawie. Znaczenie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi.

Czy przydatne?

Definicja Dział spadku w prawie

Definicja z ang. inheritance, z niem. Erbschaft.

Słownik DZIAŁ SPADKU: Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Art. 1037 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Dłużnik Solidarny:
Wyjaśnienie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych dział spadku.
Znaczenie Długi Spadkowe:
Wyjaśnienie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W dział spadku.
Znaczenie Dłużnik Alimentacyjny:
Wyjaśnienie alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy dział spadku.
Znaczenie Drogi Gminne:
Wyjaśnienie zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Art. 7 punkt 1 dział spadku.
Znaczenie Dzień Bilansowy:
Wyjaśnienie Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 3 ust. 10 ustawy o rachunkowości dział spadku.

Czym jest Dział spadku znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: