Dział spadku co to jest
Definicja Dział spadku w prawie. Znaczenie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi.

Czy przydatne?

Definicja Dział spadku w prawie

Definicja z ang. inheritance, z niem. Erbschaft.

Słownik: Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Art. 1037 kodeksu cywilnego.

Czym jest Dział spadku znaczenie w Słownik prawo D .