Dzierżyciel co to jest
Definicja Dzierżyciel w prawie. Znaczenie włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338.

Czy przydatne?

Definicja Dzierżyciel w prawie

Słownik DZIERŻYCIEL: Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem.
Art. 338 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności dzierżyciel co to jest.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dzierżyciel definicja.
Znaczenie Drogi Krajowe:
Wyjaśnienie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3) drogi stanowiące inne połączenia dzierżyciel co znaczy.
Znaczenie Dochód Dziecka:
Wyjaśnienie zalicza się kwotę otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dzierżyciel słownik.
Znaczenie Dane Dotyczące Opłat (EETS):
Wyjaśnienie wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia dzierżyciel znaczenie.

Czym jest Dzierżyciel znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: