Podanie elektroniczne w co to jest
Definicja Podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym w prawie. Znaczenie formie.

Czy przydatne?

Definicja Podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym w prawie

Definicja z ang. Providing electronic in administrative proceedings, z niem. Bereitstellen von elektronischen Verwaltungsverfahren.

Słownik PODANIE ELEKTRONICZNE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM: Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym dzięki ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w regulaminach o podpisie elektronicznym, i
zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych regulaminach, jeśli te regulaminy nakazują wnoszenie podań wg określonego wzoru.
Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeśli wnoszący je tego zażąda.
Art. 63 § 3a kodeksu postepowania administracyjnego.

Znaczenie Praca Socjalna:
Wyjaśnienie zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu albo odzyskiwaniu umiejętności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról socjalnych i tworzenie warunków podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym.
Znaczenie Powództwo Wstrzymujące:
Wyjaśnienie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym.
Znaczenie Przychody Ze Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie relacji służbowego, relacji pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego relacji pracy uważane jest wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym.
Znaczenie Podstęp:
Wyjaśnienie druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić również wtedy, gdy błąd nie był ważny, jak także wtedy, gdy nie dotyczył treści podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym.

Czym jest Podanie elektroniczne w znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: