Podanie elektroniczne w co to jest
Definicja Podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym w prawie. Znaczenie formie.

Czy przydatne?

Definicja Podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym w prawie

Definicja z ang. Providing electronic in administrative proceedings, z niem. Bereitstellen von elektronischen Verwaltungsverfahren.

Słownik: Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym dzięki ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w regulaminach o podpisie elektronicznym, i
zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych regulaminach, jeśli te regulaminy nakazują wnoszenie podań wg określonego wzoru.
Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeśli wnoszący je tego zażąda.
Art. 63 § 3a kodeksu postepowania administracyjnego.

Czym jest Podanie elektroniczne w znaczenie w Słownik prawo P .