Hellenizm co to jest
Jak było Hellenizm. Definicja śmierci rozpadło się i zostało podzielone między wodzów jego armii.

Czy przydatne?

Co to znaczy Hellenizm definicja

Słownik HELLENIZM: Imperium stworzone poprzez Aleksandra Wielkiego po jego śmierci rozpadło się i zostało podzielone między wodzów jego armii. Wskutek długookresowych wojen powstały trzy kluczowe monarchie hellenistyczne (IV/III wiek przed naszą erą): Egipt rządzony poprzez dynastię Ptolemeuszy, Mezopotamia i Syria rządzone poprzez Seleucydów i Macedonia, gdzie władali Antygonidzi. Istniały również inne państwa hellenistyczne, na przykład kraj pergamońskie. Wszystkie one toczyły ze sobą zacięte wojny. Ostatecznie państwa hellenistyczne zostały zlikwidowane poprzez Rzymian, Partów i Siaków. Podboje Aleksandra Wielkiego doprowadziły do ukształtowania się kultury hellenistycznej. Stworzenie krajów rządzonych poprzez Greków i Macedończyków, a zamieszkałych w większości poprzez ludność rodzimą, wywołało wzajemne przenikanie się wpływów w zakresie wychowania, literatury, wierzeń, ubioru, filozofii i edukacji. Kluczowymi ośrodkami rozwoju kultury hellenistycznej były: Aleksandria w Egipcie, Pergamon, Antiochia i Ateny. Warto pamiętać Moment hellenizmu to moment rozwoju edukacji. Ok. 285 roku władca Egiptu Ptolemeusz założył w Aleksandrii pierwszą w świecie akademię nauk pod nazwą Muzaion. Jednym z największych osiągnięć edukacji okresu helleńskiego była działalność Euklidesa z Aleksandrii, którego książka geometrii pt. Przedmioty geometrii miał 1700 wydań. Poezja B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków. Tom 3. Warszawa 1992. A. Świderek: Hellada królów. Warszawa 1969. A. Świderek: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. Warszawa1978. Daty IV/III wiek przed naszą erą)) - stworzenie mechanizmu krajów hellenistycznych wskutek trwających ponad 40 lat wojen 30 rok przed naszą erą))) - likwidacja ostatniego państwa hellenistycznego (Egiptu) poprzez Rzymian.

Kim był, co zrobił Hellenizm z historii w Słownik historia H .

  • Dodano:
  • Autor: