Kongres Wiedeński co to jest
Jak było Kongres Wiedeński. Definicja Wiedniu zaczął prace kongres, na którym zebrali się.

Czy przydatne?

Co to znaczy Wiedeński Kongres definicja

Jak to było: Po klęsce Napoleona i przewiezieniu go na wyspę Elbę, w Wiedniu zaczął prace kongres, na którym zebrali się przedstawiciele krajów walczących z Francją. Trwał on od września 1814 roku do sierpnia 1815 roku. Kluczowym zadaniem kongresu było ustalenie mapy politycznej Europy po upadku Napoleona. Cesarz Francuzów, decyzyjny poprzez pewien czas o losach Europy, tworzył nowe państwa, dowolnie określał ich granice, wybrane dynastie odsuwał od tronów, inne zaś rodziny na nich obsadzał. Teraz wszystkie te kwestie miały zostać uporządkowane wg zasad ustalonych właśnie na Kongresie Wiedeńskim. Pośród nich na pierwsze miejsce wysuwała się zasada legitymizmu; wedle nią istnieć w Europie mogły tylko te państwa, które były niepodległe jeszcze przed wojnami napoleońskimi i w tych granicach jak wówczas. Nadto w krajach tych rządzić miały te dynastie, których przedstawiciele zasiadali na tronie przed epoką napoleońską. (Formuła ta, jak widać, z góry przekreślała nadzieje Polaków na odzyskanie wówczas niepodległości). Pomocniczą rolę odgrywały zasady: restauracji (dotyczyły przywracania tronu „legalnym” dynastiom) i równowagi europejskiej (przeciwdziałanie tendencjom zmierzającym do zapewnienia niektórym krajom przewagi w Europie). Posługując się tymi prawidłami, po ostatecznym pokonaniu Napoleona w bitwie pod Waterloo, dokonano w Europie szeregu zmian terytorialnych. Francja powróciła do granic sprzed wojen napoleońskich, a tron objęła ponownie dynastia Burbonów – Ludwik XVIII. Utrzymano rozbicie polityczne Niemiec, tworząc Związek Niemiecki, z Austrią na czele. Prusy utraciły ziemie, z których powstało Królestwo Polskie, w zamian dostały część Saksonii, Nadrenię, Westfalię, Rugię. Zachowano podział Włoch na drobne państwa, nie mniej jednak Austria zajęła Lombardię, Wenecję i Dalmację. Belgia i Holandia zostały połączone, tworząc Królestwo Niderlandów, a Szwajcarii zapewniono wieczystą neutralność. Na Kongresie Wiedeńskim wreszcie zawarto tak zwany Święte Przymierze, a więc porozumienie Rosji, Austrii i Prus, którego zadaniem było zapobieganie wszelkim ruchom rewolucyjnym i niepodległościowym w Europie. Uznano gdyż, iż decyzje, jakie powziął kongres, gwarantują sprawiedliwy pokój, czyli wszelakie siły próbujące go naruszyć zasługują na potępienie i zbrojną kontrakcję. Największy wpływ na określenia zapadłe w Wiedniu mieli przedstawiciele tych krajów, które w najwyższym stopniu przyczyniły się do pokonania Napoleona Bonapartego. Byli to: ze strony Rosji – oprócz cara Aleksandra I – Karol Nesselrode, reprezentant Prus – Wilhelm von Humboldt, Austrii – Klemens Metternich, Wielkiej Brytanii – Artur Wellington. Na kongresie była także delegacja Francji, wysłana poprzez Ludwika XVIII. Przewodniczył jej Charles Talleyrand. Wbrew przekonaniu o tym, że Kongres Wiedeński zapewnił na długo Europie pokój, już w latach 20. XIX wieku doszło do szeregu powstań narodowowyzwoleńczych i rewolucji socjalnych (Grecja, Rosja, Belgia, Francja). Definicje legitymizm – pogląd przyjęty poprzez Kongres Wiedeński, mówiący, iż istnieć mogą tylko państwa w granicach przedrewolucyjnych, gdyż jedynie one są zgodne z zasadami prawa zasada restauracji – pogląd wskazujący na konieczność przywrócenia w krajach europejskich ustroju i dynastii, jakie tam panowały przed wojnami napoleońskimi Poezja M. Żywczyński: Historia powszechna 1789-1870. Warszawa 1975. Daty 1814-1815 - obrady Kongresu Wiedeńskiego Oś czasu 1848 - stworzenie w Krakowie i zajęcie miasta poprzez Austriaków 1871 - stworzenie Związku Firm Zarobkowych w Wielkopolsce.

Kim był, co zrobił Kongres Wiedeński z historii w Słownik historia K .