Społeczeństwo starożytnego co to jest
Jak było Społeczeństwo starożytnego Egiptu. Definicja despotyczną, tzn. władzę nieograniczoną nad.

Czy przydatne?

Co to znaczy Egiptu Starożytnego Społeczeństwo definicja

Jak to było: Władcę Egiptu nazywano faraonem. Sprawował on władzę despotyczną, tzn. władzę nieograniczoną nad swym państwem i swymi poddanymi. Faraon był nie tylko dowódcą wojskowym, lecz również pełnił funkcje religijne, uchodząc początkowo za boga, a następnie za syna boga Re. Bezpośrednimi wykonawcami rozkazów faraona byli urzędnicy. Oni właśnie nadzorowali prace przy nawadnianiu pól i budowie kanałów irygacyjnych, a również organizowali zagraniczne wyprawy handlowe i określali wysokość plonów. Głównym urzędnikiem był wezyr, który między innymi urządzał wszystkie ważniejsze uroczystości państwowe. Przyjaciele i rodzina faraona nosili miano imachów. Król i urzędnicy utrzymywani byli poprzez chłopów, którzy nie byli niewolnikami, ale znajdowali się pod władzą i opieką faraona. W okresie gdy nie musieli uprawiać ziemi, do ich obowiązków należała na przykład budowa i naprawa tam i kanałów irygacyjnych, budowa piramid. Chłopi stanowili 90% społeczeństwa starożytnego Egiptu. Prace w polu, przedstawienia z grobowca tebańskiego W Egipcie prawie w ogóle nie było niewolników. Pochodzili oni raczej spoza Egiptu i przeznaczani byli do prac w domach bogatych urzędników. Osobną grupę w społeczeństwie starożytnego Egiptu stanowili kapłani. Gdyż z czasem wielu faraonów obdarowało poszczególne świątynie wielkimi dobrami, osiągnęli oni poważną pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie polityczną w kraju. Wywołało to, że w pewnych okresach kapłan Amona zajmował drugie miejsce w kraju po faraonie,a kapłani potrafili doprowadzić do odpowiadających im zmian na tronie. Ramzes II, rzeźby w kompleksie świątynnym w Abu Simbel Warto pamiętać Pierwszy strajk, który ma swą dokumentację, tzn. został zapisany w źródłach, odbył się w momencie budowy piramid. Chłopi odmówili pracy, żądając wydania im należnej zapłaty i odpowiednich racji żywnościowych. Powrócili do pracy po spełnieniu ich żądań. Poezja F. Daumas: Od Narmera do Kleopatry. Warszawa 1973. Oś czasu 2050 przed naszą erą - najstarszy zapis prawniczy(kodeks króla miasta Ur Nammu) około 1700 przed naszą erą - najazd Hyksosów na Egipt około 1000 przed naszą erą - Egipcjanie dodają do piwa chmielu.

Kim był, co zrobił Społeczeństwo starożytnego Egiptu z historii w Słownik historia S .