Kontrreformacja co to jest
Jak było Kontrreformacja. Definicja katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kontrreformacja definicja

Jak to było: Kontrreformacja była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom reformacji i podjął próbę odzyskania utraconych wpływów. Główne działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego:– zwołanie soboru powszechnego w Trydencie (1545-1563), który między innymi sprecyzował główne dogmaty wiary katolickiej i odrzucił ich interpretację poprzez zwolenników reformacji, przeprowadził reformę organizacji i liturgii w Kościele,– zreformowanie instytucji inkwizycji,– 1540 rok – założenie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), a więc zakonu podporządkowanego ściśle papieżowi, którego kluczowym zadaniem była walka z reformacją. Warto pamiętać W 16 lat po założeniu zakon liczył już 1000 członków i miał swe siedziby w Europie, Afryce, Ameryce i Azji. Pierwsze kolegium jezuickie założono w Hiszpanii. Definicje kontrreformacja – ruch religijny w XVI i XVII wieku, którego celem była reforma Kościoła katolickiego i przeciwstawienie się reformacji Poezja J. Delumeau: Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku. Tom 2: Katolicyzm pomiędzy Lutrem a Wolterem. Warszawa 1986. Ks. B. Kumor: Historia Kościoła. Część 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Lublin 1984. J. Hollis: Historia jezuitów. Warszawa 1973. G. Testas, J. Testas: Inkwizycja. Warszawa 1994. Daty lata 1545-1563 - sobór w Trydencie 1540 rok - stworzenie zakonu jezuitów.

Kim był, co zrobił Kontrreformacja z historii w Słownik historia K .