Kontrreformacja co to jest
Jak było Kontrreformacja. Definicja katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kontrreformacja definicja

Słownik KONTRREFORMACJA: Kontrreformacja była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom reformacji i podjął próbę odzyskania utraconych wpływów. Główne działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego:– zwołanie soboru powszechnego w Trydencie (1545-1563), który między innymi sprecyzował główne dogmaty wiary katolickiej i odrzucił ich interpretację poprzez zwolenników reformacji, przeprowadził reformę organizacji i liturgii w Kościele,– zreformowanie instytucji inkwizycji,– 1540 rok – założenie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), a więc zakonu podporządkowanego ściśle papieżowi, którego kluczowym zadaniem była walka z reformacją. Warto pamiętać W 16 lat po założeniu zakon liczył już 1000 członków i miał swe siedziby w Europie, Afryce, Ameryce i Azji. Pierwsze kolegium jezuickie założono w Hiszpanii. Definicje kontrreformacja – ruch religijny w XVI i XVII wieku, którego celem była reforma Kościoła katolickiego i przeciwstawienie się reformacji Poezja J. Delumeau: Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku. Tom 2: Katolicyzm pomiędzy Lutrem a Wolterem. Warszawa 1986. Ks. B. Kumor: Historia Kościoła. Część 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Lublin 1984. J. Hollis: Historia jezuitów. Warszawa 1973. G. Testas, J. Testas: Inkwizycja. Warszawa 1994. Daty lata 1545-1563 - sobór w Trydencie 1540 rok - stworzenie zakonu jezuitów.

Słownik Kultura Polska (XIV Wiek):
Informacje ziem polskich w XIV wieku, raczej za panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się kontrreformacja.
Słownik Konstytucja 3 Maja:
Informacje prawnym uchwalonym poprzez Sejm Ogromny była Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku kontrreformacja.
Słownik Konstytucja Królestwa Polskiego:
Informacje Królestwie Polskim opierała się na konstytucji, jaką nadano Królestwu 27 XI 1815 roku. Na jej podstawie Królestwo Polskie zostało połączone z Rosją unią personalną. Każdy car Rosji stawał się kontrreformacja.
Słownik Kryzys Państwa Polskiego Za Mieszka II:
Informacje wieku kraj polskie przeżyło gwałtowny i głęboki kryzys, którego powodami były raczej niezadowolenie różnych grup społeczeństwa wywołane wzrostem ciężarów feudalnych i zagrożenie zewnętrzne ze strony kontrreformacja.
Słownik Kształtowanie Granicy Wschodniej Polski:
Informacje niepodległego państwa polskiego było przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała kwestia ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to między innymi granicy kontrreformacja.

Kim był, co zrobił Kontrreformacja z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: