Kontrreformacja co to jest
Jak było Kontrreformacja. Definicja katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem.

Czy przydatne?

Co to znaczy Kontrreformacja definicja

Słownik KONTRREFORMACJA: Kontrreformacja była reformą wewnętrzną Kościoła katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom reformacji i podjął próbę odzyskania utraconych wpływów. Główne działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego:– zwołanie soboru powszechnego w Trydencie (1545-1563), który między innymi sprecyzował główne dogmaty wiary katolickiej i odrzucił ich interpretację poprzez zwolenników reformacji, przeprowadził reformę organizacji i liturgii w Kościele,– zreformowanie instytucji inkwizycji,– 1540 rok – założenie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), a więc zakonu podporządkowanego ściśle papieżowi, którego kluczowym zadaniem była walka z reformacją. Warto pamiętać W 16 lat po założeniu zakon liczył już 1000 członków i miał swe siedziby w Europie, Afryce, Ameryce i Azji. Pierwsze kolegium jezuickie założono w Hiszpanii. Definicje kontrreformacja – ruch religijny w XVI i XVII wieku, którego celem była reforma Kościoła katolickiego i przeciwstawienie się reformacji Poezja J. Delumeau: Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku. Tom 2: Katolicyzm pomiędzy Lutrem a Wolterem. Warszawa 1986. Ks. B. Kumor: Historia Kościoła. Część 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim. Lublin 1984. J. Hollis: Historia jezuitów. Warszawa 1973. G. Testas, J. Testas: Inkwizycja. Warszawa 1994. Daty lata 1545-1563 - sobór w Trydencie 1540 rok - stworzenie zakonu jezuitów.

Słownik Kalendarium 1945-2006:
Informacje 2006 ŚWIAT 1945– 26 VI – stworzenie ONZ na konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu– 14 XI – start procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze 1946– kontrreformacja.
Słownik Konflikt Bolesława Śmiałego Ze Św. Stanisławem:
Informacje Śmiałego doprowadziła do umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a również do wzmocnienia wewnętrznego państwa. Mimo to król ten w gwałtownych okolicznościach został pozbawiony tronu i kontrreformacja.
Słownik Kryzys Państwa Polskiego Za Mieszka II:
Informacje wieku kraj polskie przeżyło gwałtowny i głęboki kryzys, którego powodami były raczej niezadowolenie różnych grup społeczeństwa wywołane wzrostem ciężarów feudalnych i zagrożenie zewnętrzne ze strony kontrreformacja.
Słownik Konflikt Papiestwa Z Cesarstwem W Średniowieczu:
Informacje uniwersalistyczne cesarzy rzymskich doprowadziły do konfliktu z papiestwem, który nazywany jest regularnie „sporem o inwestyturę”, a toczył się w XI i XII wieku. Wskutek zeświecczenia Kościoła, co kontrreformacja.
Słownik Kongres Wiedeński:
Informacje i przewiezieniu go na wyspę Elbę, w Wiedniu zaczął prace kongres, na którym zebrali się przedstawiciele krajów walczących z Francją. Trwał on od września 1814 roku do sierpnia 1815 roku. Kluczowym kontrreformacja.

Kim był, co zrobił Kontrreformacja z historii w Słownik historia K .

  • Dodano:
  • Autor: