Sejm Wielki co to jest
Jak było Sejm Wielki. Definicja zwołany za pozwoleniem Rosji w celu przeprowadzenia ograniczonych.

Czy przydatne?

Co to znaczy Wielki Sejm definicja

Jak to było: Sejm Ogromny, zwany także Czteroletnim (1788-1792), został zwołany za pozwoleniem Rosji w celu przeprowadzenia ograniczonych reform Rzeczpospolitej. Na forum Sejmu ukształtowały się trzy stronnictwa polityczne: patriotyczne (Adam Czartoryski, Stanisław i Ignacy Potoccy, Hugo Kołłątaj; program – reforma państwa), dworskie (Stanisław August Poniatowski, prymas Michał Poniatowski; program – umiarkowane reformy w oparciu o Rosję) i hetmańskie (K. Branicki, S. Rzewuski, Sz. Potocki; program – zachowanie złotej wolności szlacheckiej). Reformy Sejmu Wielkiego:1. wojskowe (1788):– uchwalono utworzenie 100-tysięcznej armii,– reorganizacja armii;2. skarbowe (1789):– dobra szlacheckie obłożono podatkiem w wysokości 10% z przeznaczeniem na organizację armii,– dobra duchowne obłożono podatkiem w wysokości 20%;3. prawo o miastach (1791):– mieszczanie otrzymali szereg praw (prawo nabywania dóbr ziemskich, sprawowania urzędów, nietykalność osobistą),– miasta królewskie uzyskały prawo wysyłania swych przedstawicieli na obrady sejmu;4. prawo o sejmikach (1791):– zreformowano funkcjonowanie mechanizmu parlamentarnego;5. reforma sądownictwa. Poezja B. Leśnodorski: Dzieło Sejmu Czteroletniego. Wrocław 1951. Z. Zielińska: Ostatnie lata Pierwszej Rzeczpospolitej. Warszawa 1986. Daty lata 1788-1792 - Sejm Ogromny Oś czasu 1759 - Ogromna Encyklopedia Francuska na indeksie ksiąg zakazanych 1807 - pokój w Tylży.

Kim był, co zrobił Sejm Wielki z historii w Słownik historia S .