Sztuka i kultura odrodzenia co to jest
Jak było Sztuka i kultura odrodzenia. Definicja który zaczął epokę zwaną renesansem albo.

Czy przydatne?

Co to znaczy Sztuka i kultura odrodzenia definicja

Jak to było: W XIV wieku na terenie Włoch nastąpił przełom w kulturze, który zaczął epokę zwaną renesansem albo odrodzeniem. Przemiany owe dotarły do państw Europy Zachodniej w II połowie XV wieku, do Polski zaś na przełomie XV i XVI wieku. Jednym z pierwszych ośrodków odrodzenia we Włoszech była Florencja rządzona poprzez dynastię Medyceuszy. Kluczowe cechy odrodzenia to: nawrót do kultury antycznej i naśladownictwo jej wzorów w szczególności w sztukach plastycznych, przeciwstawienie się średniowiecznym poglądom na człowieka, humanizm i rozkwit edukacji, literatury i sztuki. Do najwybitniejszych twórców epoki odrodzenia w zakresie sztuki należą: Sandro Botticelli, Piero Della Francesca, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Tycjan, Hieronim Bosch, Pieter Breugel Starszy, Albrecht Dürer. w zakresie edukacji do największych osiągnięć epoki odrodzenia należą: teoria heliocentryczna (1543) Mikołaja Kopernika, osiągnięcia w zakresie algebry (na przykład uznanie pierwiastka za liczbę). Definicje humanizm – pogląd i postawa życiowa, wedle którymi problemy człowieka, poszanowanie jego praw i wolności to kluczowe zagadnienie edukacji, filozofii i sztuki Poezja J. Burckhardt: Kultura odrodzenia we Włoszech. Warszawa 1961. K. Chłędowski: Rzym. Ludzie odrodzenia. Warszawa 1957. A. Vallentin: Leonardo da Vinci. Warszawa 1959. J. Delumeau: Cywilizacja odrodzenia. Warszawa 1993. Daty XIV wiek - start odrodzenia we Włoszech 1543 rok - Mikołaj Kopernik ogłasza swe dzieło De revolutionibus orbium coelestium Oś czasu 1414 - wojna „głodowa” z Krzyżakami 1497 - wyprawa na Mołdawię– klęska wojsk polskich.

Kim był, co zrobił Sztuka i kultura odrodzenia z historii w Słownik historia S .