Udlufta wykres; wykres co to jest
Co to jest Udlufta wykres; wykres kołowy. Wyjaśnienie Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła.

Czy przydatne?

Co to jest Udlufta wykres; wykres kołowy

Udlufta wykres; wykres kołowy
Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe) stężenia → mikroskładników i gazów. Powierzchnia koła odpowiada mineralizacji wody, w górnej części koła odwzorowuje się stężenia kationów, w dolnej anionów (w % mvali). Stężenia mikroskładników przedstawia się w formie odpowiednio wyskalowanych promieni, a stężenia gazów w formie centralnych kół (ryc. 120). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM] Ryc. 120. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Udlufta.

Czym jest Udlufta wykres; wykres kołowy znaczenie w Słownik definicje U