Wód użytkowanie

Czy się przydało?

Co to jest -> Definicja terminu : Użytkowanie wód
Wykorzystanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda technologiczna) oraz rolnictwo (nawadnianie, napełnianie stawów). Dąży się, by użytkownikami wody podziemnej byli przede wszystkim:gospodarka komunalna oraz przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Strukturę użytkowania wód podziemnych ujmuje się w liczbach bezwzględnych lub w procentach.[AK].

Zbliżone badania i analizy na literę U

Badania i analizy:

Analiza i przeprowadzone badanie.