Warunki hydrodynamiczne co to jest
Co to jest Warunki hydrodynamiczne. Wyjaśnienie Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrodynamiczne Warunki

Warunki hydrodynamiczne
Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód podziemnych. O w.h. decydują trzy kluczowe ekipy czynników:– budowa litologiczno-facjalna i warunki zalegania utworów wodonośnych i izolacyjnych, – warunki zasilania i drenażu wód podziemnych (w stanie naturalnym i zmienionym antropogenicznie), – właściwości filtracyjne utworów wodonośnych i izolacyjnych z uwzględnieniem ich przestrzennej zmienności.[TB].

Czym jest Warunki hydrodynamiczne znaczenie w Słownik definicje W