Wskaźnik nasycenia roztworu co to jest
Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI. Wyjaśnienie SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI

Parametr nasycenia roztworu SI
Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie aktywności substancji biorących udział w reakcji, KT – stała równowagi reakcji dla danych warunków. W.n. oblicza się stosując programy numeryczne określające → równowagę termodynamiczną. W warunkach równowagi termodynamicznej SI = 0. To jest tak zwany pkt. nasycenia. Przy niedosyceniu wody względem określonego minerału SI< 0, a przy przesyceniu SI > 0 i należy spodziewać się wytrącania minerału z wody. Najczęściej przyjmuje się, iż w przyrodzie stanowi równowagi termodynamicznej między danym minerałem i wodą odpowiadająwartości SI w dziedzinie ±5% log K. → Nasycenie (wody), → Rozpuszczalność.[AM].

Czym jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI znaczenie w Słownik definicje W