Współczynnik jonowy co to jest
Co to jest Współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy. Wyjaśnienie jonowy, parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik jonowy; stosunek jonowy, wskaźnik jonowy

Współczynnik jonowy; relacja jonowy, parametr jonowy
Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br) albo równoważnikowe badanych jonów. W tym ostatnim przypadku przed symbolem podawana jest litera „r”, ((na przykład r(Ca/Sr), r[(Ca+Mg)/HCO3], r[Mg/(Na+K)]. Pojęciowo w.j. obejmują węższy zakres niż → współczynniki hydrogeoche-miczne, dotyczą gdyż wyłącznie stosunku pomiędzy jonami. Używane są w analogicznym zakresie jak współczynniki hydrogeochemiczne. → Wskaźniki hydrochemiczne, → ryc. 118.[AM].

Czym jest Współczynnik jonowy; stosunek znaczenie w Słownik definicje W