Zagrożenie antropogeniczne co to jest
Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Zagrożenie.

Czy przydatne?

Co to jest Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych

Zagrożenie antropogeniczne wód podziemnych
Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i gazowe, odpady, ścieki i rurociągi przesyłowe), gospodarka komunalna (ścieki, odpady), rolnictwo i leśnictwo (nawozy, środki ochrony roślin, zabiegi melioracyjne i nawadniające) i transport (stacje i magazyny paliw, emisje gazowe, awarie ruchowe, zimowe utrzymanie dróg). Działalność ta może stanowić rzeczywiste //albo potencjalne → ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych.[AS].

Czym jest Zagrożenie antropogeniczne znaczenie w Słownik definicje Z