Kurłowa formuła; Kurłowa co to jest
Co to jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór. Wyjaśnienie Skrócona forma zapisu chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór

Definicja KURŁOWA FORMUŁA; KURŁOWA WZÓR: Kurłowa formuła; Kurłowa wzór
Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – składniki swoiste albo specyficzne dla danej wody [ML--3], G – zawartość gazów [ML--3], M – mineralizacja wody [ML--3], – wymienione jony kluczowe o stężeniach przekraczających 10% mval/ dm3;kolejność zapisu jest zgodna z malejącym udziałem % mval/dm3, T – temperatura wody [ ° C], Q` wydajność (źródła, studni) [L3 T--1]. Powyższy zapis jest niekiedy modyfikowany. K.f. może służyć do przedstawiania chemizmu wód z określonego obszaru, charakteryzowanego poziomu wodonośnego albo pojedynczego ujęcia czy źródła. W zapisie można podawać wartość charakteryzującą jedną analizę, a przy dysponowaniu licznymi analizami – wartość średnią albo nawet trzy wartości (min., średnią, max.). K.f. może być używana przy opisach składu chemicznego wód na mapach, w profilach i przekrojach hydrogeochemicznych (ryc. 82).[AM].

Słownik Koncesja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. K.g. jest wymagana kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Krzywa Wzniosu:
Znaczenie Graficzny obraz powrotu do stanu pierwotnego zwierciadła wody po zakończonej eksploatacji studni albo ujęcia. K.w. po pompowaniu badawczym jest obserwowana aż do osiągnięcia stanów naturalnych przed kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność kurłowa formuła; kurłowa wzór.

Czym jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: