Kurłowa formuła; Kurłowa co to jest
Co to jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór. Wyjaśnienie Skrócona forma zapisu chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór

Definicja KURŁOWA FORMUŁA; KURŁOWA WZÓR: Kurłowa formuła; Kurłowa wzór
Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – składniki swoiste albo specyficzne dla danej wody [ML--3], G – zawartość gazów [ML--3], M – mineralizacja wody [ML--3], – wymienione jony kluczowe o stężeniach przekraczających 10% mval/ dm3;kolejność zapisu jest zgodna z malejącym udziałem % mval/dm3, T – temperatura wody [ ° C], Q` wydajność (źródła, studni) [L3 T--1]. Powyższy zapis jest niekiedy modyfikowany. K.f. może służyć do przedstawiania chemizmu wód z określonego obszaru, charakteryzowanego poziomu wodonośnego albo pojedynczego ujęcia czy źródła. W zapisie można podawać wartość charakteryzującą jedną analizę, a przy dysponowaniu licznymi analizami – wartość średnią albo nawet trzy wartości (min., średnią, max.). K.f. może być używana przy opisach składu chemicznego wód na mapach, w profilach i przekrojach hydrogeochemicznych (ryc. 82).[AM].

Słownik Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH:
Znaczenie Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Kaptaż Wód Krasowych:
Znaczenie Kaptaż wód krasowych Mechanizm powstawania sieci przepływu w kanałach krasowych, do których ten przepływ ogranicza się w dojrzałym stadium ewolucji mechanizmu wód krasowych.[AR kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Krzywa Wzorcowa:
Znaczenie Wykresy → funkcji charakterystycznej studni wykreślone na przezroczystej kalce do zastosowania jako → krzywe nomograficzne w przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników kurłowa formuła; kurłowa wzór.
Słownik Korzystanie Z Wód Powszechne:
Znaczenie powszechne Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy Prawo wodne, znaczy stosowanie wód na potrzeby ludności i podmiotów gospodarczych. Obowiązującą zasadą jest, iż korzystanie z wody powinno kurłowa formuła; kurłowa wzór.

Czym jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: