Kurłowa formuła; Kurłowa co to jest
Co to jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór. Wyjaśnienie Skrócona forma zapisu chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór

Kurłowa formuła; Kurłowa wzór
Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – składniki swoiste albo specyficzne dla danej wody [ML--3], G – zawartość gazów [ML--3], M – mineralizacja wody [ML--3], – wymienione jony kluczowe o stężeniach przekraczających 10% mval/ dm3;kolejność zapisu jest zgodna z malejącym udziałem % mval/dm3, T – temperatura wody [ ° C], Q` wydajność (źródła, studni) [L3 T--1]. Powyższy zapis jest niekiedy modyfikowany. K.f. może służyć do przedstawiania chemizmu wód z określonego obszaru, charakteryzowanego poziomu wodonośnego albo pojedynczego ujęcia czy źródła. W zapisie można podawać wartość charakteryzującą jedną analizę, a przy dysponowaniu licznymi analizami – wartość średnią albo nawet trzy wartości (min., średnią, max.). K.f. może być używana przy opisach składu chemicznego wód na mapach, w profilach i przekrojach hydrogeochemicznych (ryc. 82).[AM].

Czym jest Kurłowa formuła; Kurłowa wzór znaczenie w Słownik definicje K