Warunek podobieństwa modelu co to jest
Co to jest Warunek podobieństwa modelu. Wyjaśnienie Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki.

Czy przydatne?

Co to jest Modelu Podobieństwa Warunek

Definicja WARUNEK PODOBIEŃSTWA MODELU: Warunek podobieństwa modelu
Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające relacja odpowiednich wielkości z modelu i obiektu rzeczywistego), aby równanie opisujące mechanizm w analogu (na przykład przepływ prądu w przewodniku) przeszło wprost (tożsamościowo) w równanie filtracji opisujące przepływ wody podziemnej.[TM].

Słownik Współczynnik Równoziarnistości:
Znaczenie równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr warunek podobieństwa modelu.
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną warunek podobieństwa modelu.
Słownik Wahania Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji warunek podobieństwa modelu.
Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura warunek podobieństwa modelu.
Słownik Woda Uzdatniona:
Znaczenie Woda po przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do stawianych wymogów. → Uzdatnianie wody → Woda wykorzystywana do zaopatrzenia.[AM warunek podobieństwa modelu.

Czym jest Warunek podobieństwa modelu znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: