Warunek podobieństwa modelu co to jest
Co to jest Warunek podobieństwa modelu. Wyjaśnienie Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki.

Czy przydatne?

Co to jest Modelu Podobieństwa Warunek

Definicja WARUNEK PODOBIEŃSTWA MODELU: Warunek podobieństwa modelu
Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające relacja odpowiednich wielkości z modelu i obiektu rzeczywistego), aby równanie opisujące mechanizm w analogu (na przykład przepływ prądu w przewodniku) przeszło wprost (tożsamościowo) w równanie filtracji opisujące przepływ wody podziemnej.[TM].

Słownik Woda Kondensacyjna:
Znaczenie Woda podziemna wolna albo związana, powstająca wskutek kondensacji (cząsteczkowej i termicznej) pary wodnej, charakteryzująca się bardzo małą zawartością substancji rozpuszczonych. → Geneza wód warunek podobieństwa modelu.
Słownik Woda Nadzłożowa:
Znaczenie Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa.[TB warunek podobieństwa modelu.
Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej warunek podobieństwa modelu.
Słownik Wyciek (Wody Podziemnej):
Znaczenie podziemnej) Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i warunek podobieństwa modelu.
Słownik Wody Podziemne Przyrzeczne; W. Aluwialne, W. Dolinne:
Znaczenie przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Wody podziemne powiązane z utworami aluwialnymi. → Odpływ podziemny, aluwialny, płynięcie wzdłuż → cieku, zwierciadło wody w bezpośrednim kontakcie z rzeką.[AK warunek podobieństwa modelu.

Czym jest Warunek podobieństwa modelu znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: