Żelazo Fe co to jest
Co to jest Żelazo Fe. Wyjaśnienie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Fe Żelazo

Żelazo Fe
Jeden z najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny. Występuje w wodach podziemnych na dwóch poziomach utlenienia: jako Fe2+ (związki żelazawe) i w zdecydowanie mniejszych stężeniach jako Fe3+ (związki żelazowe). Występuje regularnie w formie różnego rodzaju par jonowych i związków kompleksowych. regularnie wykazuje mozaikowe zmienności stężeń. O stężeniu ż. w wodach podziemnych raczej decydują wa- runki Eh, pH, obecność i forma substancji organicznej, liczba rozpuszczonego wodzie CO2 i związków siarki, a ponadto występowanie ustalonych grup bakterii. Szczególnie łatwo ż. migruje w warunkach glejowych. W standardowych analizach wód podziemnych zazwyczaj podawane jest łączne stężenie ż. w wodzie, wyrażane jako Fe(+2) (ryc. 143).[AM] Ryc. 143. Udział specjacji żelaza trójdodatniego w zależności od pH wody.

Czym jest Żelazo Fe znaczenie w Słownik definicje Z