Źródło dyslokacyjne; źródło co to jest
Co to jest Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe. Wyjaśnienie uskokowe Źródło wypływające wzdłuż.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe

Źródło dyslokacyjne; źródło uskokowe
Źródło wypływające wzdłuż płaszczyzny uskokowej, której regularnie towarzyszy strefa intensywnych spękań i druzgotu tektonicznego. Charakteryzuje się stałością wydatku, temperatury i składu chemicznego wód. Ź.d. występują regularnie w formie „linii źródeł”, znacząc przebieg strefy dyslokacyjnej. Do w najwyższym stopniu wydajnych należą źródła w strefie krzyżujących się uskoków (ryc. 135). → Źródło.[TB i DM] Ryc. 135. Źródło dyslokacyjne.

Czym jest Źródło dyslokacyjne; źródło znaczenie w Słownik definicje Z