jednostka, uczestnictwa

Interpretacja Jednostka uczestnictwa w prawie. Znaczenie funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w prawo.

Przydało się?

Definicja Jednostka uczestnictwa w prawie

Definicja z ang. participation unit, z niem. Teilnahme Einheit.

Wyjaśnienie Jednostka uczestnictwa to rozmiar umowna, część aktywów funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w fundusz.
Jednostki uczestnictwa są na bieżąco wyceniane, w ten sposób każdy ich posiadacz może na bieżąco kontrolować stan posiadania. W chwili realizacji (zakończenia) inwestycji jednostki uczestnictwa w funduszu są umarzane.

Podobna interpretacja prawa do Jednostka uczestnictwa na literę J