jednostka, uczestnictwa

Interpretacja Jednostka uczestnictwa w prawie. Znaczenie oacute;w funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny prawo.

Przydało się?

Definicja Jednostka uczestnictwa w prawie

Wyjaśnienie Jednostka uczestnictwa to wielkość umowna, część aktywów funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w fundusz.
Jednostki uczestnictwa są na bieżąco wyceniane, w ten sposób każdy ich posiadacz może na bieżąco kontrolować stan posiadania. W momencie realizacji (zakończenia) inwestycji jednostki uczestnictwa w funduszu są umarzane..

Podobna interpretacja prawa do Jednostka uczestnictwa na literę J