Działka budowlana co to jest
Definicja Działka budowlana w prawie. Znaczenie gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp.

Czy przydatne?

Definicja Działka budowlana w prawie

Definicja z ang. Building plot, z niem. Baugrundstück.

Słownik DZIAŁKA BUDOWLANA: Zabudowana działka gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają poprawne i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce
art. 4 pkt 3a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Dostępność Drogi:
Wyjaśnienie Właściwość charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych działka budowlana.
Znaczenie Dokumentacja Budowy:
Wyjaśnienie budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu, operaty działka budowlana.
Znaczenie Działalność Rolnicza:
Wyjaśnienie rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym działka budowlana.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności działka budowlana.
Znaczenie Dłużnik Alimentacyjny:
Wyjaśnienie alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy działka budowlana.

Czym jest Działka budowlana znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: