Działka budowlana co to jest
Definicja Działka budowlana w prawie. Znaczenie gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp.

Czy przydatne?

Definicja Działka budowlana w prawie

Słownik DZIAŁKA BUDOWLANA: Zabudowana działka gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają poprawne i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce
art. 4 pkt 3a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach działka budowlana co znaczy.
Znaczenie Dłużnik Zajętej Wierzytelności:
Wyjaśnienie wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu działka budowlana krzyżówka.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają działka budowlana co to jest.
Znaczenie Dopłaty:
Wyjaśnienie może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez wspólników równomiernie w relacji działka budowlana słownik.
Znaczenie Drogi Krajowe:
Wyjaśnienie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3) drogi stanowiące inne połączenia działka budowlana czym jest.

Czym jest Działka budowlana znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: