Definicja Osoba uprawniona do korzystania z procedury słownik

Definicja Osoba uprawniona do korzystania z procedury w prawie. Znaczenie której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono. Co to znaczy Osoba uprawniona do korzystania z procedury słownik.

Czy przydatne?

Definicja Osoba uprawniona do korzystania z procedury w prawie

Definicja z ang. The holder of the procedure, z niem. Der Inhaber des Verfahrens.

Słownik: Osoba, na rzecz której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną
Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Osoba uprawniona do korzystania z procedury znaczenie w Słownik prawo O .