Majątek wspólny małżonków co to jest
Definicja Majątek wspólny małżonków w prawie. Znaczenie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca.

Czy przydatne?

Definicja Majątek wspólny małżonków w prawie

Definicja z ang. Joint property of spouses, z niem. Gemeinsame Eigentum der Ehegatten.

Słownik MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW: Do majątku wspólnego należą zwłaszcza:
pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków,
środki zebrane na rachunku otwartego albo pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Mienie Znacznej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 5 kodeksu karnego majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Metoda Dochodowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym majątek wspólny małżonków.

Czym jest Majątek wspólny małżonków znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: