Majątek wspólny małżonków co to jest
Definicja Majątek wspólny małżonków w prawie. Znaczenie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca.

Czy przydatne?

Definicja Majątek wspólny małżonków w prawie

Definicja z ang. Joint property of spouses, z niem. Gemeinsame Eigentum der Ehegatten.

Słownik MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW: Do majątku wspólnego należą zwłaszcza:
pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków,
środki zebrane na rachunku otwartego albo pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Majątek Osobisty Małżonków:
Wyjaśnienie osobistego każdego z małżonków należą: elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Młodociany Sprawca Przestępstwa:
Wyjaśnienie Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego majątek wspólny małżonków.

Czym jest Majątek wspólny małżonków znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: