Majątek wspólny małżonków co to jest
Definicja Majątek wspólny małżonków w prawie. Znaczenie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca.

Czy przydatne?

Definicja Majątek wspólny małżonków w prawie

Definicja z ang. Joint property of spouses, z niem. Gemeinsame Eigentum der Ehegatten.

Słownik MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW: Do majątku wspólnego należą zwłaszcza:
pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków,
środki zebrane na rachunku otwartego albo pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Mikroprzedsiębiorca:
Wyjaśnienie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Majątek Osobisty Małżonków:
Wyjaśnienie osobistego każdego z małżonków należą: elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie majątek wspólny małżonków.
Znaczenie Metoda Dochodowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy majątek wspólny małżonków.

Czym jest Majątek wspólny małżonków znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: